!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Om samiskopplæringen ved Heggen videregående skole

Nestleder i Hinnøy og omegn sameforening, Ardis Ronte Eriksen

 

Det er snart skolestart, og Hinnøy og omegn sameforening har i den anledning skrevet brev til fylkesråden for utdanning i Troms fylke med innspill om utfordringer og forventninger man knytter til samiskundervisningen i Harstad ved Vågsfjord videregående skole / Vahkvierdasa joatkkaskovlá, Heggen.

Publisert: 10.08.2010

Ad. Samiskopplæring ved Vågsfjord vgs Heggen/ Vahkvierdasa joatkkaskovlá
Heggen
Det nærmer seg skolestart på Vågsfjord vgs Heggen/ Váhkvierdasa joatkkaskovlá
Heggen som nå også skal ha et særlig ansvar for samisk språk og kultur i Sør-Troms
regionen. Vi har full tillit til at Troms Fylkeskommune holder det som ble lovt med
hensyn til ivaretaking av samisk språk og kultur da avdelingen i Skånland ble lagt
ned. Vi vil likevel forsikre oss om at våre og fylkeskommunens definisjoner av gode
vekstforhold for samisk språk og tiltak for allmenngjøring av samisk i Harstad er
noenlunde sammenfallende. Vi anser det som viktig at en omforent forståelse foreligger
før skolestart.
I første omgang ønsker vi å gjøre rede for forventninger for kommende skoleår.
Samiskopplæring er generelt preget av at få elever er spredt over mange fagkoder
på de ulike årstrinn. Slik vil også situasjonen være på Heggen kommende skoleår etter
det vi vet. Noen ”grupper” vil bestå av to elever og noen faktisk av enkeltelev, mens
andre er heldige og har flere medelever på samme valg. Det har vært en tendens
til at fylkeskommunale skoler som et resultat av manglende økonomisk overføringer
fra fylkeskommunen, har sendt alt av elever med samisk inn på samme timer helt
uten hensyn til fagkoder og årstrinn. Derfor har det skjedd at elever med samisk
førstespråk som følger en like avansert fagplan som norsk for norsktalende, blir
plassert på samme gruppe som dem som starter med å lære å presentere seg på samisk.
Vi forventer selvfølgelig at dette ikke skjer på Heggen nå som denne skolen er tillagt
det spesielle ansvaret for samisk som Skånland vgs hadde.
Vi vil også peke på en utfordring til som fylkeskommunale skoler står ovenfor. Retten
til samiskopplæring er for mange elever en godt bevart hemmelighet. Vi har opp
gjennom årene stadig møtt på folk som ikke ante at de kunne kreve samiskopplæring.
Vi vil derfor minne om at videregående skole bør tilby samisk til alle vg1 elever som
fremmedspråk eller som annen fagkode. Vi forventer at i alle fall vår skole sørger for
at alle vg1 elever ved skolestart får orientering om muligheten til å velge samisk som
fremmedspråk eller som et tillegg til et annet fremmedspråk.
Kunnskap om samer er viktig for å fremme forståelse for samer som folk. Det er også
særdeles viktig med tanke på global flerkulturell sameksistens at man faktisk lærer
kunsten på mikronivå samisk- norsk når man er så heldig å leve i en slik virkelighet.
Kunnskapsløftet har heldigvis noen kompetansemål som omhandler kunnskap om det
samiske. Vi er trygge på at disse kompetansemålene blir tatt seriøse på Heggen, men vi
håper økonomien ikke skal være til hinder dersom Heggen ønsker å plusse på med noen
ekstra opplevelsespakker i kulturforståelsens navn.
Oppsummert forventer vi i første omgang:
1. Troms fylkeskommune refunderer til Heggen vgs det faglig forsvarlig
samiskopplæring faktisk koster. Samisklærer er nærmeste faginstans til å definere
faglig forsvarlig samiskopplæring.
2. Retten til samiskopplæring blir en faktisk rett, dvs elever på vg1 orienteres om og
tilbys samisk som et alternativ.
3. Troms fylke bør gi Heggen vgs økonomisk rom til å utvikle seg til det ”samiske
fyrtårn” som fylkespolitikere så for sitt indre blikk høsten 2009.
Vi er kjent med at statens overføringer til samiskundervisning er meget mangelfull, og
at Troms fylkeskommune på langt nær får refundert fra staten det samiskundervisning
koster. Vi forventer likevel at fylket refunderer til Heggen det faglig forsvarlig
samiskundervisning koster.

Det nærmer seg skolestart på Vågsfjord videregående skole / Váhkvierdasa joatkkaskovlá, Heggen, som nå også skal ha et særlig ansvar for samisk språk og kultur i Sør-Troms-regionen. Vi har full tillit til at Troms Fylkeskommune holder det som ble lovt med hensyn til ivaretaking av samisk språk og kultur da avdelingen i Skånland ble lagt ned. Vi vil likevel forsikre oss om at våre og fylkeskommunens definisjoner av gode vekstforhold for samisk språk og tiltak for allmenngjøring av samisk i Harstad er noenlunde sammenfallende. Vi anser det som viktig at en omforent forståelse foreligger før skolestart.


I første omgang ønsker vi å gjøre rede for forventninger for kommende skoleår. Samiskopplæring er generelt preget av at få elever er spredt over mange fagkoder på de ulike årstrinn. Slik vil også situasjonen være på Heggen kommende skoleår etter det vi vet. Noen ”grupper” vil bestå av to elever og noen faktisk av enkeltelev, mens andre er heldige og har flere medelever på samme valg. Det har vært en tendens til at fylkeskommunale skoler som et resultat av manglende økonomiske overføringer fra fylkeskommunen, har sendt alt av elever med samisk inn på samme timer helt uten hensyn til fagkoder og årstrinn. Derfor har det skjedd at elever med samiskførstespråk som følger en like avansert fagplan som norsk for norsktalende, blir plassert på samme gruppe som dem som starter med å lære å presentere seg på samisk. Vi forventer selvfølgelig at dette ikke skjer på Heggen nå som denne skolen er tillagt det spesielle ansvaret for samisk som Skånland vgs hadde.


Vi vil også peke på en utfordring til som fylkeskommunale skoler står ovenfor. Retten til samiskopplæring er for mange elever en godt bevart hemmelighet. Vi har opp gjennom årene stadig møtt på folk som ikke ante at de kunne kreve samiskopplæring. Vi vil derfor minne om at videregående skole bør tilby samisk til alle vg1-elever som fremmedspråk eller som annen fagkode. Vi forventer at i alle fall vår skole sørger for at alle vg1-elever ved skolestart får orientering om muligheten til å velge samisk som fremmedspråk eller som et tillegg til et annet fremmedspråk.


Kunnskap om samer er viktig for å fremme forståelse for samer som folk. Det er også særdeles viktig med tanke på global flerkulturell sameksistens at man faktisk lærer kunsten på mikronivå samisk- norsk når man er så heldig å leve i en slik virkelighet. Kunnskapsløftet har heldigvis noen kompetansemål som omhandler kunnskap om det samiske. Vi er trygge på at disse kompetansemålene blir tatt seriøse på Heggen, men vi håper økonomien ikke skal være til hinder dersom Heggen ønsker å plusse på med noen ekstra opplevelsespakker i kulturforståelsens navn.

Oppsummert forventer vi i første omgang:
     1. Troms fylkeskommune refunderer til Heggen vgs det faglig forsvarlig samiskopplæring faktisk koster. Samisklærer er nærmeste faginstans til å definere faglig forsvarlig samiskopplæring.
     2. Retten til samiskopplæring blir en faktisk rett, dvs elever på vg1 orienteres om og tilbys samisk som et alternativ.
     3. Troms fylke bør gi Heggen vgs økonomisk rom til å utvikle seg til det ”samiske fyrtårn” som fylkespolitikere så for sitt indre blikk høsten 2009.

Vi er kjent med at statens overføringer til samiskundervisning er meget mangelfull, og at Troms fylkeskommune på langt nær får refundert fra staten det samiskundervisning koster. Vi forventer likevel at fylket refunderer til Heggen det faglig forsvarlig samiskundervisning koster.

 

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S