!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Om samisk rom i Trondheim
Eiva Marita Sara
Under Sametingets Ungdomskonferanse 23.-25. oktober i Trondheim holdt Eiva Marita Sara tale om arbeidet med Samisk rom i Trondheim. Sara er ungdomskontakt for Sør-Trøndelag & Hedmark Saemiej Saervi NSR.

Publisert: 04.11.2009

Samisk rom i Trondheim

Jeg vil først få takke arrangørene for at jeg er blitt invitert til å holde en orientering om sameforeningens arbeid mot dette samiske rommet i Trondheim. Som ungdomsrepresentant jobber jeg aktivt for et samisk rom i Trondheim. Dette var tanker jeg lanserte allerede i 2007 da jeg holdt 6. februar-tale. Med dette begrepet mente jeg ”rom for å være same i Trondheim”.

Det siste året har vi hatt et tett samarbeid med representanter fra Trondheim kommune. Vi er så heldige å ha tilholdssted der samebevegelsen sådde en livskraftig spire for det samiske folk. Elsa Laula er regnet som samepolitikkens mor og ble kalt ”Nordens frieste kvinne”. Hun organiserte samenes første landsmøte – 6. februar 1917 – i Trondheim, akkurat her hvor vi er nå! Dette er bakgrunnen for samenes nasjonaldag og setter virkelig Trondheim på det samiske kartet.

 

Sameforeningens arbeid

Sør-Trøndelag & Hedmark Saemiej Saervi har eksistert lenge – kontinuerlig i mer enn 35 år. En gang sa et medlem: Før så brukte vi å møtes på Vekteren, men nå er den brent ned. I dag har vi en 15 år lang tradisjon på å møtes på Bakklandet Skydsstation. Det betyr at vi fortsetter å møtes og vi er fremdeles tilstede i byen. Sameforeningen er en kulturbærer og en politisk stemme via vårt frivillige engasjement.

I de siste tre årene har vi jobbet aktivt inn mot fylkeskommunens rådgivende utvalg og spesielt inn mot Trondheim kommune. Dit vi er kommet i dag er at konseptet Samisk rom ligger på trappene til politisk behandling i bystyret.

 

Synliggjøring av Trondheim som samisk by

Konseptet Samisk rom slik det er tenkt handler om å skape samiske arenaer og å starte arbeidet mot 100 års-jubileumet i 2017. Vi har diskutert en rekke prosjekter. For dette området handler det om:

– Bok om samisk språk og kultur fra middelalderen fram til i dag

– Samisk arkitektur og bosetning i sørområdet, og også her i Trondheim

– God voksenopplæring i samisk språk og kultur slik at flere barn og unge velger samisk i skole/barnehage m.m.

Vi vil gjerne ha flere innspill – det er viktig at alle spiller på lag og bidrar. Resultatet av dette vil bli en del av jubileumsmarkeringen. Det er også tenkt at Universitetet i Trondheim trekkes inn i dette arbeidet. Vi vet at det er mange samiske studenter i byen og de er viktige ressurspersoner.

Slik vil man synliggjøre Trondheim som en samisk by, hvor samisk kultur hører hjemme. I møter med Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune er det konkludert med at det er viktig at vi så snart som mulig setter i gang. Neste skritt på veien vil være å etablere en ansvarsgruppe om har ansvar for å bringe arbeidet med Samisk rom videre. Vi har tatt en foreløpig kontakt med departementet ved Raimo Valle og har fått positiv tilbakemelding derfra.

 

Inför Lif eller Död?

 Hvorfor har så jeg engasjert meg i dette arbeidet med Samisk rom og hvorfor har jeg valgt dette som tema i dag?  Det er ikke tilfeldig: Hvis vi ønsker en god utdanningssituasjon for samer i Trondheim så må det skapes flere samiske arenaer å møtes på. Det er en forutsetning!

Til slutt vil jeg minne om at Elsa Laula også er den første samiske forfatteren med boken Inför Lif eller Död? som ble skrevet i 1904. Hun skrev for sitt folk, sin kultur, og for livet. Jeg vil her ta med hennes sluttord i boken:

Til dere unge menn og kvinner vil jeg si et ord: Vårt folks fremtid ligger i deres hender. Med deres kraft skal vårt land og folk holdes ved makt. Skaff dere utdannelse og støtt de svake i kampen for tilværelsen og tenk på vårt framtidsmål!

Dette er sterke ord! Både bokens tittel og sluttord er dramatisk. Den forplikter oss, som den forplikter kommunen og fylkeskommunene, og den norske stat, og Sametinget.

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

NSRs historie
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget
NSR går imot kollektiv avstraffelse
  • Rådet kopierer NSR

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S