!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Om bruk av Sametingets valgmanntall
NSRs leder og parlamentariske leder, Aili Keskitalo, ber i brev om sametingspresidentens redegjørelse for sametingsrådets bruk av Sametingets valgmanntall.

Publisert: 04.10.2010

Keskitalos brev av 1. oktober 2010 til sametingspresidenten:

Tirsdag 28.09.2010 under sak 029/10 stilte jeg sametingspresidenten spørsmål om sametingsrådets syn på bruk av Sametingets valgmanntall til annet enn valgrelatert arbeid etter Sametingets vedtak i sak 010/06, og hvordan sametingsrådet har forholdt seg til eventuelle søknader om bruk av valgmanntallet i den perioden valgmanntallet fortsatt ble forvaltet av sametingrådet.

I sitt svar til meg i plenum viste presidenten til hvordan sametingsrådet hadde gitt SSB tillatelse til bruk av valgmanntallet i mars 2009. Presidenten avviste at dette vedtaket i sametingsrådet var i strid med Sametingets syn i sak 010/06. Dette ber jeg om en begrunnelse for.

Onsdag 29.09.2010 ble jeg av en journalist informert om at sametingspresidenten hadde bekreftet at det i tillegg til dette vedtaket finnes andre vedtak i sametingsrådet om bruk av manntallet, og at presidenten – igjen i følge journalisten – ikke anså dette som relevant for saken, og derfor ikke ikke opplyste Sametingets plenum om dette. Jeg finner disse opplysningene ytterst oppsiktvekkende, og ber derfor om en formell bekreftelse på om dette virkelig er tilfelle.
 
Finnes det flere saker der sametingsrådet har gitt tilgang til bruk av valgmanntallet? I så fall hvilke, og vil disse i så fall kunne være i strid med Sametingets vedtak i sak 010/06?

Hvis dette er tilfelle, hvorfor er ikke Sametingets plenum opplyst om dette når det er blitt stilt konkrete spørsmål om hvordan sametingsrådet har forhold seg til slike søknader?

----------

Sametingets vedtak i sak 010/06

Oppslag i Ságat: Samemanntallet er misbrukt

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S