!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Om Ságat og tøvprat om vararepresentanter i sametingsrådet
Sametingsrepresentant Geir Tommy Pedersen kommenterer i et leserinnlegg Ságats leder av 1. oktober.

Publisert: 04.10.2010

Ságat sier på lederplass 1. oktober i år at representanter ikke skal kunne stille spørsmål og diskutere egne grunnleggende regler. Når vi som folkevalgte ønsker å diskutere slike grunnleggende saker fra talerstolen, er vi ifølge Ságat forvirret i hodet, sier dumme ting og farer med tøvprat. Ifølge Ságat skal Sametinget ikke kunne diskutere en særdeles viktig prinsipiell problemstilling: Skal det være mulig å oppnevne vararepresentanter til sametingsrådet? Dette er hva jeg diskuterer, og ikke hva andre måtte prøve å vri det til.

Før sametingsvalget i fjor kunne ikke vararepresentanter bli valgt inn i sametingsrådet. Det var på disse premissene det samiske folk valgte inn sine representanter. Den 21. april i år endrer Arbeiderpartiet og Árja de grunnleggende reglene, slik at det – kanskje – blir teknisk mulig å oppnevne vararepresentanter.  Når rådsmedlem Vars skal ha permisjon, velger sametingspresidenten å oppnevne en vararepresentant til sametingsrådet.

Vi har fått erfare flere mangler ved dette regelverket i plenum. Arbeiderpartiet og Árja avskaffet bl.a. ved sitt flertallsvedtak tittelen som visepresident, men insisterer fortsatt på å bruke denne tittelen. Fortsatt velger Ap og Árja å bruke denne tittelen, hvorfor avskaffer de da tittelen? Hvis Stortinget hadde avskaffet en tittel som visepresident, ville statsministeren og media fortsatt å bruke denne? Også representanter fra flertallet har ved en rekke anledninger vist til mangler og problemer med forståelse av reglene. Fra Norske Samers Riksforbunds side kunne vi ikke støtte endringene som Ap og Árja forslo.

Ap har flere ganger i Ságat gjort det til et poeng at kun representanter skal kunne velges inn i sametingsrådet. Dette har Ságat behørig dekket ved en rekke anledninger. Grunnlaget for sammensetningen av sametingsrådet er tidligere blitt kommentert av Ságat i sine ledere, men nå er dette altså tøvprat og dumme ting.

Ságat betegner mitt hode som forvirret når jeg forsøker å reise en diskusjon om hvordan sametingsrådet skal sammensettes, noe jeg mener er grunnleggende for Sametinget og det samiske demokrati. Dette er en viktig diskusjon, som Sametinget bør og skal diskutere. I denne tankerekken hører også en diskusjon om ulike modeller for sametingsrådet, bl.a. modellen i Norge hvor statsrådene kan hentes utenfor de folkevalgte representantene. Men dette er vel bare dumme ting og fortsettelse av tøvpraten?

Mine uttalelser fra talerstolen har jeg utdypet ovenfor Ságat i ettertid, både i form av intervju og i form av e-post. Dessverre fortsetter avisa å tillegge meg meninger og motiver jeg ikke har. Ett av de grunnleggende prinsipielle spørsmålene, som jeg reiste fra talerstolen, står fortsatt ubesvart: Bør det være mulig å oppnevne vararepresentanter til sametingsrådet?

 

----------

Ságats leder av 1. oktober

Geir Tommy Pedersen om oppnevning av vararepresentanter til sametingsrådet

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake


Kommentarer:
Flertallets vedtak - bare på papiret!! av Randi Skum 04.10.2010 22:28
Ja, Olli og Vars har fokusert på saken som en personlig kritikk av Alf Isaksen. Selvfølgelig er det mer bekvemt for dem å få dreid fokuset bort fra hva saken egentlig gjelder, og enda mer bekvemt blir det når også mediene synes å ha misset poenget her. Denne saken viser igjen at flertallet konsekvent stemmer i mot alle forslag fra opposisjonen, for deretter (når det kommer til praktisk politikk)å handle som om mindretallets forslag var vedtatt. Totalt inkonsekvent og etter mitt skjønn useriøst. Her er jeg enig med lørdagens leder i Sagat hvor de sier at ”Flertallsdiktatur er en dårlig form for demokrati”.
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S