!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Om NRK Sámi Radios lokalkontor i Skånland

(Foto: Idar Reinås, Ságat) Representanter for noen av de underskrivende parter i samarbeidsforumet, f.v.: Asbjørg Skåden (Skániid Girjie), Kjersti Myrnes Balto (Várdobáiki samisk senter), Ann-Ragnhild Broderstad (Stuornjárgga Sámeduodji), Ellen Berit Dalbakk (Márkomeannu searvi) og Ann-Mari Thomassen (Hinnøy og omegn sameforening NSR).

 

Tre av NSRs lokallag deltar i en fellesuttalelse fra markasamiske, sjøsamiske og kystsamiske sameforeninger og institusjoner i Sør-Troms og Nordre-Nordland som bringer forventning til at NRK styrker Sámi Radio som medieinstitusjon  i Skånland istedet  for å trappe ned distriktskontoret.

Publisert: 13.08.2010

Felles uttalelse fra samisk samarbeidsforum bestående av Hinnøy og omegn sameforening NSR, Loabakgáiddi Siida SFF, Sandmark Bygdeutviklingsselskap, Vilgesvárri samisk museum, Várdobáiki samisk senter, Skániid Girjie, Hålogaland Samiske Forening, Bjerkvik og omegn sameforening NSR, Bálák Sámesearvi, Pippira Siida, Inga Sámi Siida, Vesterålen og omegn sameforening, Nordre-Nordland SFF, Stuornjárgá Sámeduodji, Harstad og omegn sameforening NSR, Stuornjárgga Nuorak og Márkomeannu searvi.

Markasamiske, sjøsamiske og kystsamiske sameforeninger og institusjoner i Sør-Troms og Nordre-Nordland forventer at NRK og NRK Sámi Radio styrker Sámi Radio som medieinstitusjon i Skånland med flere stillinger i stedet  for å trappe ned distriktskontoret som nå.

 

Samarbeidsforumet er kjent med at NRK Sámi Radio har flyttet en stillingsressurs til Karasjok etter at den ene journalisten i Skånland ble pensjonert. 

Samarbeidsforumet er også kjent med at NRK Sámi Radio har planer om å legge ned distriktskontoret i Skånland for å samlokalisere kontoret med NRK i Harstad. 

Samarbeidsforumet viser til at NRK Sámi Radio er den eneste statlige samiske institusjonen som er lokalisert til markasamisk område. Forumet forventer en oppbygging av medieinstitusjonen, og ikke en nedbygging som nå er i ferd med å skje.

 

Det markesamiske området i Sør-Troms og Nordre-Nordland er et betydelig samisk område som strekker seg fra Efjord i sør til Salangen i Nord, inkludert Lofoten og Vesterålen. Området er langstrakt og omfatter en stor samisk befolkning utenfor Finnmark. I mange deler av området skjer det nå en samisk oppvåkning som fortjener positiv oppmerksomhet fra samiske medier, også fra NRK Sámi Radio. Store avstander tilsier at det blir meget arbeidskrevende dersom kun en jornalist skal betjene området.

 

Samarbeidsforumet mener at NRK og NRK Sámi Radio har et ansvar for å bygge opp medieinstitusjonen i hele det samiske bosettingsområdet, også i markasamisk område. For å utvikle et best mulig medietilbud til den samiske befolkningen i  Sør-Troms og Nordre-Nordland, er det viktig at NRK Sámi Radio lokaliseres i fysisk nærhet til allerede etablerte samiske kunnskapssentre, som Várdobáiki samisk senter,og aktive sameforeninger, og til befolkninga som den skal betjene. 

Derfor bør NRK Sámi Radio både opprettholde og videreutvikle sitt kontor på Evenskjer i Skånland.

 

 

 

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake


Kommentarer:
Ærlighet og pålitelighet, ikke ryktebasert uttalelse!! av Ann-Mari Thomassen, leder Iinná ja biras sámiid searvi-NSR 01.09.2010 21:56
Sameradiosjef Nils Johan Heatta tvitrer om at samiske foreninger og samiske institusjoner i markasamisk område baserer sine uttalelser på rykter. Til dette er det bare å svare at sameforeninger og samiske intitusjoner i området baserer sin fellesuttalelse på flere svært pålitelige kilder. Det bør ikke reises tvil om at fellesuttalelsen er basert på ÆRLIGHET OG PÅLITELIGHET. (slagordet er "lånt" av Sámi Radio)
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S