!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Norske bedrifters samfunnsansvar i urfolksområder
Under Sametingets plenumssamling neste uke spør sametingsrepresentant Gunn-Britt Retter sametingsrådet om de har gjort noe når det gjelder norske bedrifters samfunnsansvar i urfolksområder.

Publisert: 25.11.2009

Vi ser fortsatt eksempler på at norskeide selskaper ser ut til å holde lavere standard når det gjelder samfunnsansvar i andre land enn hjemme. Saken rundt Intex Resources' (tidligere Crew Minerals) planer om verdens største nikkelgruve i Mindoro i Filippinene pågår fortsatt. Mangyanfolket og øvrig lokal befolkning vil bli hardt rammet av den planlagte gruvevirksomheten og deres innsigelser blir ikke respektert av de multinasjonale selskapene eller landets miljømyndigheter.

Hva har sametingsrådet gjort når det gjelder norske bedrifter samfunnsansvar i urfolksområder i andre deler av verden? Bør ikke Sametinget arbeide for at norske bedrifter etterlever samme krav i utlandet som de gjør i Norge? Har rådet fulgt opp stortingsmeldingen om Næringslivets samfunnsansvar i en
global økonomi (St.meld. nr. 10 (2008-2009))?

Kommenter denne artikkelen   
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget
NSR går imot kollektiv avstraffelse
  • Rådet kopierer NSR

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S