!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Nasjonaldagsfeiring 2010 med NSR-arrangmenter
Samenes nasjonaldag arrangeres både i og utenfor Sápmi 6. februar. Tradisjonen tro feires det i grendehus, kommunale storstuer, samiske kultursentre og privathjem. NSRs lokallag har lang tradisjon i å holde arrangement i anledning nasjonaldagen. Her en liten oversikt over NSRs delaktighet i år.

Publisert: 03.02.2010

I Molde samles man på Rød fra kl. 14 for å markere dagen. Bak opplegget står Møre & Romsdal sameforening NSR. Kontakt leder Jan David Anti for informasjon, tlf. 97046391.

I Alta har Alta sameforening NSR markering av nasjonaldagen med verdenscup i reinkappkjøring kl. 11 i gågata. Fra kl. 15 flytter man inn i Folkets hus der det blir underholdning og utstillinger av mange slag. For de minste er det reinkjøring og lassokasting, og det holdes eventyrstund ved Karen Anna Buljo. Tradisjonell mat selges. Alta sameforening har og arrangementer tidligere i uken og onsdag 3. februar kl. 19 holdes seminar om ”Samisk forståelse av helse og sykdom” på Álttá siida. Torsdag kl. 19 i Alta kirke holdes konsert med Ann-Mari Andersen med lokale skoleelever. Informasjon kan fås av Brita Julianne Skum eller Anne Britt Sara på tlf. 97091011 og 90617546.

I Trondheim arrangeres dagen i samarbeid mellom Sør-Trøndelag & Hedmark sameforening NSR, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Sverresborg museum. Kl. 12 åpnes dagen med velkomstord av styremedlem i NSRs ungdomsutvalg, Mats Pavall. Dette skjer på Lilletorget. Resten av dagen går slag i slag, hele programmet kan leses på Sverresborg museums sider. Til slutt møtes man på Bakklandet Skydsstation fra kl. 20 hvor det blir servert tradisjonell mat. For informasjon, kontakt leder i Sør-Trøndelag & Hedmark sameforening, Per Kåre Grønvoll, tlf. 97702493.

I Harstad starter markeringa kl. 12 på Høgskolen i Harstad med sang og taler og servering av tradisjonell mat fra Iŋgá sámi siida. Kinoen viser ”Firekeepers”, filmen om gruppa Adjágas, og i biblioteket er det aktiviteter for barn. Inga Juuso holder en barneforestilling, mens hun på kvelden holder konsert med bandet sitt på Nordlændingen hvor festdagen avrundes. Ta kontakt med lokallagsleder Kjell Erland Pedersen som sitter i arrangementskomiteen for informasjon, tlf. 41204138.

I Oslo er Oslo sameforening NSR medarrangør gjennom Samisk hus’ opplegg. Det blir konserter og sang med bl.a. Niko Valkeapää, Annbjørg Hætta, Elin Kåven og Adjágas. Samisk gudstjeneste, vernissage, utstillinger, barneprogram og egen nasjonaldagsfrokost kan leses om i det fullstendige programmet som finnes på www.samer.no.

I Bergen starter dagen med samisk gustjeneste kl. 15 hvorpå det blir festmiddag på Nord-Norges-huset kl. 17. Her får man kulturelle innslag og oppvisning og utstilling samt leker for store og små og diskotek til å runde det hele av med. Arrangør er Bergen sameforening NSR, kontakt leder Mona Tornensis Hornæs for informasjon, tlf. 41612213.

Lillehammer holder Mjøsa og omegn sameforening NSR arrangement fra kl. 13 på Stortorget. Det blir servert kaffe på samisk vis, samt holdt aktiviteter for barn med bl.a. eventyrstund, musikk og lassokasting. Kl. 21 er det sosial samvær på Solveigs kaffebar med bl.a. konsert med ”Máze jienat”  (”Stemmer fra Máze”). Ta kontakt med leder Karen Anna Sara på tlf. 40280425 for informasjon.

I Skånland og Evenes arrangerer kommunene sammen med Myrnes aktivitetshus og Hinnøy og omegn sameforening NSR dagen på Lavangseidet grendehus fra kl. 13 hvor det blir kulturelle innslag og kafe med salg av bl.a. gomba. Programmet kan leses her, og leder Ann-Mari Thomassen kan kontakes på tlf. 90057123 for informasjon.

Nesseby holder NSRs organisatoriske nestleder Gunn-Britt Retter tale for dagen i et arrangement ledet av klasse 10B ved Karlebotn skole. Arrangementet finnes sted på Varangerbotn samfunnshus og programmet finner du her.

Tana holder NSRs politiske nestleder Trond Are Anti tale for dagen i et arrangement ledet av idretsslaget Deanu Searat, program finnes her.

I Nordreisa markerer Nordreisa videregående skole dagen fredag 5. februar. Her vil NSRs sametingsrepresentant og tidligere leder, Silje Muotka, holde tale som leder av Sametingets oppvekst-, utdannings- og omsorgskomite. Fullt program for dagen kan leses her.

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake


Kommentarer:
Hui buorre.. av Jánoš sámi viellja 05.02.2010 10:52
go NSR geavaha "sámi nášunálabeaivi" ja ii divtte báruid servodagas rievdadahttit dan almmolaš dilálašvuođain. Lihkku beaivái buot sámi oappát ja vieljat! Dearvuodat Jánošis (sámi viellja)
Lágideaddjit av Gunn-Britt Retter 04.02.2010 09:14
Giitu kommentára ovddas. Dáinna webba áššiin eat leat viggan čohkket buot g.b doaluid mat leat Sámis, muhto báicca čohkket dieđuid NSRa doaluid birra. Ja de deaivvai nu ahte mii diđiimet ahte NSR nubbijođiheaddjiguovttus leaba bovdejuvvon doallat 6.b sártni Deanus ja Unjárggas, ja dál lea almmuhuvvon geat leat lágideaddjit: 10. luohka Stuorravuona skuvllas ja Deanu Searat Deanus.
amma sáhttibehtet dadjat geat báikkálaš lágideaddjit leat? av Siri Broch Johansen, Deanu Searat ja Deanu Sámiid searvi 03.02.2010 16:03
Deanus lea sámi valaštallansearvi Deanu searat mii lágida sámi álbmotbeaidoaluid, nu mo lea álo dahkan. Unjárggas lágida Stuorravuona skuvlla 10.luohkká doaluid. NSR ii galgga namahit dušše dihto NSR-olbmuid geat leat fárus álbmotbeaidoaluin, galgá gudnejahttit maiddái lágideaddjiid namaheamen sin.
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

NSRs historie
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget
NSR går imot kollektiv avstraffelse
  • Rådet kopierer NSR

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S