!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon NSR vil ha Samisk Filmfond
- NSR vil nå ha et samisk filmfond. Vi har sett behovet for flere filmer på samisk og om samiske forhold, og forslår at Sametinget bruker 5 millioner til et samisk filmfond, sier Kirsti Guvsám, sametingsrepresentant for NSR(Norske Samers Riksforbund).

Publisert: 18.11.2009

Film som uttrykk når ut til et stort publikum. Filmkunsten er i stadig utvikling gjennom samiske filmfestivaler, og også gjennom arbeidet som de samiske fagfolk på feltet har bidratt med. NSR vil med dette bidra til å øke produksjonen av samiske filmer, samt etablering av et samisk filmfaglig miljø.

Å satse på samisk film er det samme som å satse på samisk språk og kultur, samtidig som man oppnår bred kunnskaps- og kulturformidling om samiske forhold. Film både dokumenterer og formidler på samme tid. 

NSR vil bruke 5 millioner av Samefolkets fonds avkastning til et Samisk Filmfond.Når Sametinget legger 5 millioner på bordet til et samisk filmfond, vil også andre finansiører, som fylkeskommunene, kulturdepartementet og de andre Sametingene, oppfordres til å bidra. 

-NSR håper at et samisk filmfond vil bidra til at det produseres flere samiskspråklige filmer i ulike sjangre. Vi håper også at dette vil bidre til økt rekruttering av ungdom til filmfaget, avslutter Kirsti Guvsám.

 

 Kirsti Guvsám, tlf 908 35 649

 

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

NSRs historie
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget
NSR går imot kollektiv avstraffelse
  • Rådet kopierer NSR

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S