!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon NSR-U skuffet over NRK Sámi Radios språkprioritering
NSR-U har sendt et åpent brev til NRK Sámi Radio der man ber om forklaring på Sámi Radios nedprioriteringer av samisk i blant annet barne- og ungdomsprogrammene. Brevet kan leses her.

Publisert: 27.04.2010

Åpent brev til NRK Sámi Radio: NRK Sámi Radios språkprioritering

Norske Samers Riksforbunds Ungdomsutvalg (NSR-U) er skuffet over hvordan NRK Sámi Radio i den siste tiden har begynt å bruke mer og mer norsk i sine medietilbud. Det brukes norsk i Mánáid-tv, i ungdomsprogrammet ÍZÜ og på NRK Sámi Radios nettsider. NSR-U oppfordrer NRK Sámi Radio til å se sitt ansvar med å formidle og fremme det samiske språket, samt å produsere medietilbud på nord-, lule- og sørsamisk. NSR-U vil ha forklaring av NRK Sámi Radio om hvordan de prioriterer.

Det er trist å se det samiske språket tape i Sápmis største medieinstitusjon. NRK Sámi Radio er etablert for å dekke nyheter og saker i samiske områder på samisk, samt å gi et medietilbud til samer på vårt eget språk. Media har stor påvirkningskraft, og hvordan skal det samiske språket fremmes og styrkes når Sápmis største medieinstitusjon bruker norsk? Ansvaret for å styrke det samiske språket ligger på hele NRK Sámi Radio som medieinstitusjon, fra den enkelte journalist til ledelsen.

NSR-U synes det er ubehagelig og rart når det brukes norsk under det lille øyeblikket når samiske barn og unge har avsatt tid til et samiskspråklig tv-tilbud. I Mánáid-tvs program ”Gula”, som ble sendt i høst, og ungdomsprogrammet ÍZÜs tv-sendinger har det blitt brukt norsk under hver sending.

Mánáid-tv-programmet ”Gula” har blant annet blitt gjestet av artister som snakker norsk og programleder som lærer barn samiske og norske ord. Også ÍZÜ har en stor del av tv-sendingene sine på norsk, og den delen som er på samisk er for å lære norsktalende samisk.

NSR-U synes det er bra at norskspråklige barn og unge lærer samiske ord, men det skal ikke stjele tid fra tv-programmer som er for samiskspråklige barn og unge. Opplæring av samisk burde heller vært en del av norsk barne-tv og ungdomsprogrammer som har flere timers sendinger hver dag.

NSR-U har også tidligere uttalt seg når NRK Sámi Radio valgte å publisere nyheter på nettsiden på norsk, og sluttet med å ha nettsidetilbudet på samisk. De fleste aktuelle nyheter er på norsk og de få nyhetene som oversettes til samisk er gjemt bort under kulturprogrammets Árdnas nettsider. Medietilbud på nett har en sentral rolle i dagens samfunn og nyhetsbilde, derfor er det særdeles viktig at man også kan lese samiske nyheter på samisk. Det var veldig beklagelig da NRK Sámi Radio valgte å ta bort samisk fra nettsidene for noen år siden. Vi forventer at NRK Sámi Radios nettsider nu blir fullt og helt på samisk.

Samisktalende har lov til å forvente ordentlig tilbud på samisk og at tilbudene har god kvalitet. Det er svært uheldig for samiske barn og unge når penger som er forbeholdt til samiskspråklig produksjon går til å produsere tilbud på norsk. Det samiske språket er fra før av i en truet stilling og vi trenger de få medietilbudene som finnes i Sápmi på samisk, både skriftlig, muntlig og visuelt.

NRK Sámi Radios medietilbud er for samer og burde være på nord-, lule- og sørsamisk. NSR-U ser et stort behov for at samisk medieverden utvider nyhetsproduksjonen sin også til å dekke mer av det lule- og sørsamiske området på lule- og sørsamisk. NSR-U ser også behovet for at det produseres nyheter for norsktalende samer, men det bør ikke gå på bekostning av produksjon av nyheter på samisk. Det er viktig at man ikke utelukker det samiske språket, for det om det produseres på norsk. 

NSR-U ønsker svar og forklaring fra NRK Sámi Radio om hvilken språkprioritering de har. NSR-U vil også be programrådet som er valgt av Sametinget for å evaluere NRK Sámi Radios programtilbud og om språkprioriteringen er akseptabelt i forhold til det de skal produsere.

NSR-U håper at NRK Sámi Radio i framtidig produksjon er bevisst på språkprioritering. Det samiske språket er sårbart, og vi må i fremtiden søke å styrke språkets stilling innenfor alle deler av samfunnet.

 

----------

Sámegillii / på samisk

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S