!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Misbruker president Olli Sametingets valgmanntall?
NSR stilte i Sametingets plenum spørsmål om sametingsrådets forvaltning av Sametingets valgmanntall, noe som senere ble fulgt opp av nye spørsmål i brevs form. Sametingspresident Egil Olli har nå svart på NSRs brev. Det viser seg at NSR dessverre hadde rett i sine antakelser om at sametingsrådet har tillatt annen bruk av valgmanntallet enn det Sametingets plenum har godkjent.

Publisert: 25.10.2010

Bruken av valgmanntallet er strengt regulert allerede fra etableringen, etter en omfattende debatt rundt hensynet til personvern, og nettopp for å hindre misbruk av valgmanntallet som kan skape uheldige konsekvenser for den enkelte i valgmanntallet.
 
I sitt svarbrev til NSR kommer det frem at sametingsrådet har gitt tillatelse til at Statistisk sentralbyrå (SSB) i 2009 kunne benytte valgmanntallet til å undersøke om det er mulig å utarbeide en individbasert statistikk med bakgrunn i Sametingets valgmanntall. Samme året ga sametingsrådet også tillatelse til at NRK Sámi Radio kunne plukke ut respondenter til brukerundersøkelser. Disse tilfellene av irregulær bruk har president Olli og sametingsrådet unnlatt å drøfte med Sametingets plenum. 

Sametinget har i sak 010/06 avgitt sitt syn på bruken av Sametingets valgmanntall til andre formål enn valgrelatert arbeid. NSR konstaterer at sametingspresident Egil Ollis tolkning av Sametingets vedtak i sak 010/06 er motstridende til NSRs tolkning av vedtaket. NSR er av den klare oppfatning at Sametingets syn i sak 010/06 ikke er til å misforstå: Sametingets plenum har ikke gitt samtykke til at Sametingets valgmanntall skal brukes til andre formål enn valgrelatert arbeid til Sametingsvalget.

Det er alvorlig at president Olli velger å overse Sametingets plenumsvedtak gjennom å tillate valgmanntallet brukt til annet formål enn valgrelatert arbeide. Presidenten har heller ikke kommet med den hele og fulle sannheten i plenum da NSRs parlamentariske leder Aili Keskitalo stilte spørsmål nettopp om bruken av valgmanntallet. President Olli har etter dette opparbeidet seg et troverdighetsproblem overfor Sametingets plenum. Hvordan kan vi vite om presidenten og hans råd også i andre saker unnlater å komme med den hele og fulle sannheten overfor Sametingets plenum?

NSR opplever dette som et tillitsbrudd mellom sametingsrådet og de som har meldt seg inn i Sametingets valgmanntall når manntallet slik blir brukt til andre formål enn valgrelatert arbeid. Dette forsterkes av det faktum at potensialet for registrering i valgmanntallet på langt nær er utnyttet. NSR vil derfor oversende saken til Sametingets kontrollutvalg for nærmere vurdering av forholdene som avdekkes i denne saken.

 

----------

Les spørsmålet om (og svaret på) bruk av Sametingets valgmanntall til undersøkelser og statistikk i Sametingets sak 029/10 her. (Fullstendig protokoll i sak 029/10 kan leses her.)

Les brev fra NSR til sametingspresident Egil Olli av 1. oktober 2010 her.

Les sametingspresident Egil Ollis svar på NSRs brev av 1. oktober 2010 her.

Les protokoll fra Sametingets sak 010/06 her.

Les forskrift om valg til Sametinget her.

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

NSRs historie
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget
NSR går imot kollektiv avstraffelse
  • Rådet kopierer NSR

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S