!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Ja til utveksling!
NSR vil at samiske elevar skal reise på utveksling og studieturar i Sápmi. Derfor fremma vi forslag på Sametinget om ein eigen støtteordning for nettopp dette. Sametingsrepresentant Kirsti Guvsám og førstevara Lisbeth Somby fra Sør-Norge valgkrets kommenterer saken med et leserinnlegg.

Publisert: 01.07.2010

Ei slik ordning kan vere både for enkeltelevar og for skuleklassar. Samiske elevar har eit stort behov for å bruke samisk språk på naturlege språkarenaer. Vi trur at det vil styrke det samiske fellesskapet over landegrensar, og at elevane vert nærare kjend med og får kunnskap om andre samiske områdar. Så slik vil utveksling få  store og gode ringverkningar.

Moglegheitane for å kunne planlegge ein skuletur eller eit opphald i eit annet samisk område kan kanskje oppmuntre fleire til å lære seg samisk?

På sametingsplenum i juni sa Ap-ledelsen blankt nei til forslaget. Dei ville ikkje prioritere dette, og meinte dessuten at offentlege tilskot måtte skuleeiar og andre ta seg av.

Derfor vart vi ovveraska over oppslag om at Sametingsrådet skulle handsame same saken på rådsmøtet forrige veke. NSR tykkjer sjølvklart at det er bra at ein ordning kjem igang som ei prøveordning, og vi meinar at det er viktig at ei ordning som dette kjem på fast post på sametingsbudsjettet. Av den grunn skal NSR fylgje saka vidare slik at det blir ei fast ordning som man kan rekne med fremover. Vi meinar at samisk ungdom er for viktig til å bli avspist med ein eingongsbevilgning.

 

----------

Skuffet over at utveksling ikke støttes

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S