!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Forvaltningen av ETS videregående skole
Ann-Mari Thomassen har bedt sametingsrådet, som er samlet til møte i Trondheim nå, om å ta opp med sentrale myndigheter at staten overtar driften av ETS videregående skole inntil avklaringen omkring de samiske videregående skolene er endelig.

Publisert: 23.06.2010

Ann-Mari Thomassen, lokallagsleder for Iinna ja biras sámiid searvi / Hinnøy og omegn sameforening og sametingsrepresentant for NSR, løftet en ny sak i Sametinget forrige plenum om forvaltning av samiske videregående skoler i Karasjok og Kautokeino og ETS videregående skole. Nå minner hun sametingsrådet på om karakteren av hast som ligger over saken, og hun ber sametingsrådet ta opp saken med sentrale myndigheter nå med sikte på at ETS videregående skole kan overtas i en overgangsfase inntil forvaltningen av de statlige samiske videregående skolene er avklart, og begrunner dette i det følgende.

Troms fylkesting vedtok å legge ned den videregående skolen i Skånland. Evenes, Tjeldsund og Skånland kommuner har forsøkt å få opprettet en interkommunal videregående skole, men forsøket er nå skrinlagt blant annet på grunn av usikkerhet i forhold til tidsaspekt og økonomi. Dette tilsier at samisk ungdom må flytte til byene rundt for å ta utdanning.

Sametinget har allerede vedtatt at man skal utrede en forvaltningsmodell hvor Sametinget skal være forvaltningsansvarlig når det gjelder de statlige samiske videregående skolene. Det vil derfor være helt naturlig å utrede samme forholdet når det gjelder ETS videregående skole i den forbindelsen. Staten bør eie skolen i påvente av denne utredningen.

NSR viste i saken til at forvaltningen av de statlige samiske videregående skolene har vært utredet ved flere anledninger og NSR venter nå på at sametingsrådet skal sette fart i dette arbeidet. ETS videregående skole er en sentral utdanningsinstitusjon når det gjelder samiske ungdommer i regionen. Skolen har muligheter for å arbeide grenseoverskridende med samiske emner på videregående nivå, og har bred kompetanse blant personellet til å arbeide videre med faglig samisk utviklingsarbeid. NSR ønsket å sikre dette for fremtiden.

 

Dette har NSR tidligere uttalt i saken:

Skånland vgs. bør bli en statlig samisk videregående skole

”Forøvrig er det vår mening at Vågsfjord videregående skole, skolested Skånland, skal bestå.”

Lytt til ungdommen; ikke legg ned Skånland videregående skole!

Skolenedleggelse er tillitsbrudd og tilbakeslag

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S