!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

- Mer språk og kultur for pengene!
Ann- Mari Thomassen vil ha mer penger til språk og kultur.
NSR vil styrke språk- og kulturprofilen i Sametingets budsjett for 2010.

Publisert: 19.11.2009

I Sametingets Plan- og finanskomite har NSR foreslått følgende satsning:

-          5 millioner til et samisk filmfond fra Samefolkets fond

-          Beaivváš Sámi Nášunalteahter kr. 807.000,-

-          Åarjelhsaemien teatere /Sydsamisk teater kr. 371.000,-

-          500.000,- mer til samisk språkstipend for elever i videregående skole

-          Ungdomsfond på kr 250.000,-

-          Økning på 1 million kroner til de samiske språksentrene

I tillegg foreslår NSR å styrke flere samiske kulturhus og møteplasser, som Duoddára Ráffe/Pitesamisk hus, Samisk hus i Oslo, Vuonnamárkánat i Nesseby, Joddu- elvesamisk senter i Tana  og Álttá Sámi Siida. De søkerbaserte ordningene for marine næringer, jordbruk, samisk litteratur og musikk foreslår også styrket.

-          Vi har valgt å gjøre noen endringer i forhold til Sametingsrådets budsjettforslag, som vi syns hadde en for svak språk- og kulturprofil, sier Ann- Mari Thomassen, NSRs saksordfører i saken. –Vi mener sametingsrådets forslag om millionhopp til Sametingets politiske nivå er uanstendig. Vi politikere har i løpet av valgkampen skapt forventninger i det samiske samfunnet om mer penger til språk- og kultursatsning, og NSR følger dette opp.

Sametinget behandler budsjettforslaget for 2010 i Sametingets plenum onsdag 2.desember 2009.

www.nsr.no pressebilder på: http://www.flickr.com/photos/nsrbilder/sets/

Kontaktperson: Ann-Mari Thomassen 900 57 123

Kommenter denne artikkelen   


Kommentarer:
SNFs søknad av Aili Keskitalo 23.11.2009 23:30
Vi har fått søknaden fra SNF, og synes det er en spennende plan. Vi avventer nå hvordan Sametingsrådet vurderer mulighetene for at Sametinget kan komme med bidrag, og hvordan det eventuelt kan gjørs.
SNF-Samisk KvinneForum av Gudrun E E Lindi 19.11.2009 12:30
SNF har over mange år dokumentert og fremmet behov for midler for å drive et eget sekretariat med org.sekretær, så vi får et resurs- og dokumentasjonssenter for samekvinner i fire land, og en base for våre internasjonale prosjekter og for solidaritetsarbeid overfor urfolkskvinner i andre land, på global basis. Se info om SNF: www.saminissonforum.org Nå har vi sendt søknad til sametingsrådet om dette, og alle sametingsmedlemmer har fått epost. Hvor står NSR i denne saka?
SNF-Samisk KvinneForum av Gudrun E E Lindi 19.11.2009 12:27
SNF har over mange år dokumentert og fremmet behov for midler for å drive et eget sekretariat med org.sekretær, så vi får et resurs- og dokumentasjonssenter for samekvinner i fire land, og en base for våre internasjonale prosjekter og for solidaritetsarbeid overfor urfolkskvinner i alle land. Se info om SNF: www.saminissonforum.org Nå har vi sendt søknad til sametingsrådet om dette, og alle sametingsmedlemmer har fått epost. Hvor står NSR i denne saka?
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget
NSR går imot kollektiv avstraffelse
  • Rådet kopierer NSR

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S