!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon – Uakseptabel ventetid for samiske elever
Sametingsrepresentant Silje Karine Muotka mener at det samiske språket og den samiske eleven ikke lenger har råd til å vente på at Sametinget skal sette inn tiltak for å prøve å snu situasjonen med frafall av elever i faget samisk 2.

Publisert: 13.10.2010

– Det er helt uakseptabelt at samiske elever må vente på at Sametinget skal behandle saken om at samiske elever slutter i samisk 2, sier sametingsrepresentant for NSR Silje Karine Muotka. I rapporten Samiske tall forteller 3 fremkommer det blant annet at antallet elever som har samisk 2 har gått ned med 39 % siden 2006, noe som er en forverring av situasjonen siden samme rapport kom ut i fjor. – Dette er svært alvorlig, sier Muotka, og påpeker at NSR reiste dette som ny sak på aller første ordinære plenum etter valget i 2009.

– Jeg forundres over at sametingsrådet nå ser ut til å stoppe alle opplæringssaker i påvente av en større sak om utdanningsfeltet som foreløpig er varslet neste høst. Muotka mener at dette fører til at Sametinget kommer på banen seint i forhold til å snu situasjonen med at elever slutter på samisk 2. – Sametinget har jo hatt ei gruppe i funksjon som skulle se på fag- og timefordelingen, og denne gruppa er forutsatt å ferdigstille sitt arbeid nå i slutten av oktober i følge tidligere opplysninger fra sametingsrådet. Med de statistiske rapportene og rapporten som omhandler fag- og timefordelingen har vi på Sametinget et grunnlag for å drøfte saken og vurdere hvilken innsats vi kan iverksette snarlig for å snu denne negative trenden, sier Muotka. – Vi har også sett at flere eksperter, foresatte og elever peker på at problemstillingene med tanke på bortfall av elever i samisk 2 handler om at samisktimene tas fra norskfaget og at det har vært endringer i forhold til Kunnskapsløftet i fagstrukturen. – Jeg vil ikke utelukke at problemstillinger knyttet til kvalitet og øvrig tilrettelegging av opplæringen påvirker, sier Muotka, og mener mangel på kvalifiserte lærere er en faktor som er viktig i denne sammenhengen.

– Regjeringen har lagt opp en ambisiøs handlingsplan for samiske språk, men jeg er ikke fornøyd med at det følger alt for lite midler med i forhold til planen. 3,5 millioner til Sametinget gir ikke rom for å ta grep når det gjelder de store utfordringene som man ser innenfor opplæringssektoren. Et område som krever oppmerksomhet straks er situasjonen når det gjelder bortvalg av samisk 2 som fag i grunnskolen. – Sametinget må legge adskillig større press på regjeringen i forhold til den negative utviklingen vi ser i denne sammenhengen, sier Muotka.

Muotka, som også leder Sametingets oppvekst-, omsorgs- og utdanningskomite, avslutter med et klar beskjed til både regjering og sametingsråd som utgår fra Arbeiderpartiet: – For å sikre framtiden for samisk språk treng vi hver eneste samiskelev og et velfungerende undervisningstilbud i samisk språk på alle nivå!

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake


Kommentarer:
Ikke rart mange slutter av Steinar larsen 16.10.2010 00:27
Har to unger i barneskolen som har samisk som andrespråk, de går i 3 og 4. Ingen av dem har ennå sett en pensumbok som er beregnet for dem. Vanskelig å motivere eleven, og ikke minst følge opp ungene, når en ikke vet hva som de skal kunne, fordi alt er basert på løsblad.
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S