RSS-feed

Velg språk!

Rámiida ođđa ovttasbargošiehtadusa
Roger Pedersen, Davvi-Nordlánda
Norgga Sámiid Riikkasearvvi (NSR) sámediggeáirasat Nordlánddas leat duhtavaččat go Nordlándda fylkkasuohkan ja Sámediggi leat soahpan ovttasbargošiehtadusa, cealká Roger Pedersen Rahkas eret. Sámediggi lea ovdal dahkan ovttasbargošiehtadusaid máŋggaid fylkkasuohkaniiguin.

Almmuhuvvon: 12.09.2006

Nordlánda ovddabealde earáid

Nordlándda fylkasuohkan lei vuosttaš fylkkasuohkan mii ráhkadii sierra sámi doaibmlaplána, ásahii sámi lávdegotti ja lágidii jahkásaš sámekonferánssaid guhká ovdal og eará fylkkasuohkanat dan dahke. Dan láhkái sáhttá dadjat ahte Nordlándda fylkkasuohkan guhkq lei ovddabealde eará fylkkaid sámi áššiin. Romssa fylkkasuohkan, Finnmárkku fylkkasuohkan ja fylkkasuohkanat main leat lullisámi orrunguovllut leat dahkat ovttasbargosoahpamušaid Sámedikkiin. Sámediggi dohkkeha ovttasbargosoahpamuša boahtte dievasčoahkkimis.

NSR sámediggeáirasat Nordlánddas lea duhtavaččat go dát soahpamuš lea veaháš earálágán go eará soahpamušat dakko bokte ahte čalmmusta mihttomeriid oláheami eambbo. Soahpamušas eai leat lohpiduvvon ruđat sierranas doaimmaide, muhto beaicce deattuhuvvon ahte ulbmilat galget oláhuvvot, ja dat lea min mielas buoret sámi álbmogii.

Museabargu

Nordlándda fylkkasuohkanis lea dábálaš ovddasvástádus sámi museaid ektui ja mii leat ilus go bealit leat soahpan ahte fylkkasuohkan jahkásaččat galgá árvvoštallat addit doaibmadoarjaga sámi museaide. Sámediggeáirasat fylkkas beroštit maid das ahte fierpmádagaid galgá hukset fylkkarájáin sorjakeahttá.
 
Giellabarggut

- Mii illudit go Nordlándda fylkkasuohkan joatká giellaáŋgiruššamiin dakko bokte ahte juohká stipeanddaid ohppiide geat lohket sámegiela, muitala Roger Pedersen. - Nordlándda fylkkasuohkan galgáge fállat sámegielfága buot joatkkaskuvllain Nordlánddas. Mii maid diehtit ahte Nordlándda sámegieloahppit ožžot sámegieloahpahusa ránnjáfyllkas. Skániid joatkkaskuvla lea dakkár mii heive máŋgasiidda geat sihtet sámegieloahpahusa Davvi-Nordlánddas.

Boazodoallu

Boazodoalu areálaberoštumit fertejit váldojuvvot vuhtii buriid areálaplánaproseassaid bokte. Dát lea vuosttaš ovttasbargosoahpamus masa boazodoalu areálasuodji lea váldojuvvon mielde. Mii leat hui duhtávaččat go bozodoalu areálasuodji lea mielde, cealká Roger Pedersen (NSR).

Valáštallan

NSR sámediggeáirasat Nordlánddas lea maid duhtavaš go soahpamuš addá vejolašvuođaid bargagoahtit valáštallanbáikkiid huksemiin.

Gulahallanolbmot NSR sámediggeáirasat Nordlánddas:
Roger Pedersen, Bjerkvik i Narvik kommune, tlf. 97062344
Kjersti Myrnes Balto, Evenes, tlf. 41503529
Miriam Paulsen, Tysfjord, tlf. 97617377
Tone Finnesen, Tysfjord

Loga eanet Sámedikki interneahttasiidduin dás.

Kommenter denne artikkelen   
NSR medias
Evttoha ásahit priváhtaskuvllaid
Presideanta lea vuollánan
NSR ovddida otne eahpeluohttamuša
NSR ii arvan árvalit eahppeluohttámuša...
Olli ferte čilget oaiviliiddis

 

Maŋimuš kommentárat artihkkalaiidda

NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Berrejit ásahit studeantastipeandda
  • 55nl
Duhtavaš go sámegielstipeanda lea lassánan
  • cuhRbaCCgbGvKR
  • Tøffa govva!

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Poastboksa 173 - 9521 GUOVDAGEAIDNU
Tlf.: +47 78 48 69 55  * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

Hápmen: Samipress Medietjenester
Siidovuogádat:
Interkodex A/S