RSS-feed

Velg språk!

Utskriftsvennlig versjon NSR spør om samekonvensjonsprosessen
NSRs sametingsgruppe etterlyser i brev til sametingspresidenten en redegjørelse for prosessen omkring arbeidet med samekonvensjonen og andre sentrale samiske saker. Brevet kan du lese i sin helhet her.

Publisert: 22.05.2010

Sametingets arbeid med Nordisk samekonvensjon og andre sentrale saker i forhold til regjeringen

Det vises til medieoppslag i flere medier omkring arbeidet med Nordisk samekonvensjon hvor det fremkommer at arbeidet med konvensjonen ikke har den nødvendige fremdriften. NSRs sametingsgruppe forventer på bakgrunn av disse oppslagene en redegjørelse for prosessen omkring arbeidet med samekonvensjonen. Ansvarlige statsråder og sametingspresidentene fra Sverige, Finland og Norge skulle møtes 25. mai angående fremtidige forhandlinger om en felles samekonvensjon. Ifølge
sametingspresident Egil Olli har fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud avlyst møtet. NSRs sametingsgruppe ønsker informasjon om hvilken begrunnelse statsråden legger til grunn for avlysningen? I forbindelse med avlysningen sier sametingspresidenten at inngåtte avtaler er brutt og NSRs sametingsgruppe ønsker derfor en redegjørelse for hvilke avtaler dette er og hva innholdet i disse avtalene består i?

Angående andre sentrale saker
Sametingspresidenten uttrykker i den samme forbindelsen at "regjeringen viser med dette mistillit til Sametinget" (oppslag NRK Sámi Radios nettsider). Med bakgrunn i den omtalte konflikten mellom sametingspresidenten og regjeringen er NSRs sametingsgruppe nå bekymret for resultatene og fremdriften i arbeidet med nordisk samekonvensjon og flere andre sentrale samepolitiske saker og ber presidenten redegjøre nærmere for disse, spesielt gjelder dette arbeidet med kystfiskeutvalget, SRUII, Sametingets budsjett og budsjettrutiner og konsultasjoner omkring regulering av sjølaksefisket.                                  
 
NSRs sametingsgruppe ber om svar på hva sametingsrådet har gjort for å sikre kyst- og fjordfiskerne de 3000 tonn med torsk som daværende fiskeriminister Helga Pedersen lovte i forbindelse med sametings- og stortingsvalgkampen 2009. I hvilken grad påvirkes arbeidet med saken om kystfiskeutvalget av det interne konfliktnivået i Arbeiderpartiet?
 
NSRs sametingsgruppe vil peke på at sjølaksefiskerne er satt i en umulig og uoversiktlig situasjon etter at konsultasjonene ikke har ført frem. Fiskernes utgangspunkt er at fisket allerede skulle ha startet opp den 15. mai. NSRs sametingsgruppe ønsker derfor en redegjørelse for prosessen omkring sjølaksefiskekonsultasjonene.   
 
Videre ber NSRs sametingsgruppe å få en oversikt når det gjelder status for arbeidet med SRUII. 

Angående Sametingets budsjett
NSRs sametingsgruppe registrerer at sametingsråd Vibeke Larsen bekrefter til NRK Sámi Radio at sametingsrådet ikke har lykkes med å få gjennomslag for Sametingets budsjettmessige behov (se nettsak). Når regjeringen la frem sitt reviderte nasjonalbudsjett, kom det ingen tilleggsbevilgninger til samiske formål. NSRs sametingsgruppe ønsker på denne bakgrunnen en avklaring om arbeidet med Sametingets budsjettmessige behov og hvilke krav som er stilt fra Sametingets side ved de ulike anledningene. Når har møtet med finansministeren funnet sted i forhold til revidert budsjett 2010 og hvilke krav ble fremmet på dette møtet fra Sametingets side? Preges også arbeidet med Sametingets budsjettrutiner av de problemer som har oppstått internt i Arbeiderpartiet?
 
NSRs Sametingsgruppe ser frem til en snarlig tilbakemelding på vår henvendelse.

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR medias
Evttoha ásahit priváhtaskuvllaid
Presideanta lea vuollánan
NSR ovddida otne eahpeluohttamuša
NSR ii arvan árvalit eahppeluohttámuša...
Olli ferte čilget oaiviliiddis

 

Maŋimuš kommentárat artihkkalaiidda

NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Berrejit ásahit studeantastipeandda
  • 55nl
Duhtavaš go sámegielstipeanda lea lassánan
  • cuhRbaCCgbGvKR
  • Tøffa govva!

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Poastboksa 173 - 9521 GUOVDAGEAIDNU
Tlf.: +47 78 48 69 55  * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

Hápmen: Samipress Medietjenester
Siidovuogádat:
Interkodex A/S