RSS-feed

Velg språk!

KrF– en trussel mot samisk språk i Gáivuotna/Kåfjord?
Odd Harald Fagerli (KrF) hevder i NRK Troms og NRK Sámi Radio mandag 27.06.05 at en egen samisk barnehage vil splitte befolkningen i Gáivuotna/Kåfjord. Det var nedslående å høre argumentasjonen fra KrF i Gáivuotna/Kåfjord i forkant av Kåfjord kommunestyres behandling av saken om den samiske barnehagen. Samisk har tidligere vært majoritetsspråket i kommunen og samiske barn er en helt selvfølgelig del av lokalsamfunnet her.

Publisert: 29.06.2005

Tor Mikalsen, leder i Gáivuona NSR og 1.kandidat til sametingsvalget.  Mobil: 99326744

Aili Keskitalo, leder og presidentkandidat. Mobil: 95072743.

 

Denne argumentasjonen tar vi i avstand fra både lokalt og sentralt i Norske Samers Riksforbund (NSR). 

Når Fagerli trekker fram målsetningen om å integrere språklige minoriteter i Norge, og bruker det som argument mot en egen samisk barnehage, er han på villspor. Integrering av språklige minoriteter brukes i forhold til innvandrere som f. eks. skal lære seg norsk når de kommer til Norge. I tilfellet Gáivuotna/Kåfjord er situasjonen totalt annerledes. Samisk har tidligere vært majoritetsspråket i kommunen og samiske barn er en helt selvfølgelig del av lokalsamfunnet her. Men samiske barn lærer også norsk i oppveksten og lever tett sammen med de norske. Bruken av ordet integrering i denne sammenhengen er derfor helt malplassert.

 

Fagerli sitt andre argument om at en ny samisk barnehage vil skape splittelser er oppkonstruert og holder ikke vann. På andre steder går barna i ulike barnehager uten at det har skapt noen splittelser. Konsekvensen av å fortsette å ha alle barn i samme barnehage er derimot at norsk vil bli enerådende. Det virker derfor som KrF i realiteten ønsker å begrave det samiske språket i Gáivuotna/Kåfjord. Slike holdninger handler verken om sameksistens eller integrasjon, men om undertrykking. Hvordan kan dette være i tråd med KrFs verdisyn?

 

Samisk har dessverre blitt et minoritetsspråk i Gáivuotna/Kåfjord. Hvis man ønsker å bevare og utvikle samisk språk må det spesielle tiltak til. Forskning på tospråklighet og revitalisering av samisk språk viser at samiske barnehager er den viktigste arenaen for å få et levende samisk språk. Det betyr at det mest effektive tiltak for å fremme samisk språks framtid i Gáivuotna/Kåfjord, er å gi samiske barn en trygg arena som er tilrettelagt for at de skal tilegne seg eller fremme det samiske språket de allerede har. Dette krever stor innsats både fra forelde og barnehageansatte, men kommunen må også gjøre sitt.

 

I saken om barnehageutbygging i Manndalen har Gáivuona suohkan/Kåfjord kommune en god mulighet til å sette kraft bak målsettingen om å være en tospråklig kommune. Foreldreutvalget i barnehagen har argumentert for at det er helt nødvendig med et eget lekemiljø for å fremme bruken av samisk språk. Det kan kommunen gjøre ved å sikre samiske barn en barnehage som ivaretar deres spesielle behov for et sterkt språkmiljø. Vi vil arbeide videre for at dette blir resultatet av kommunestyrets vedtak 27.06.05.

 

NSR

Kommenter denne artikkelen   
NSR medias
Evttoha ásahit priváhtaskuvllaid
Presideanta lea vuollánan
NSR ovddida otne eahpeluohttamuša
NSR ii arvan árvalit eahppeluohttámuša...
Olli ferte čilget oaiviliiddis

 

Maŋimuš kommentárat artihkkalaiidda

NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Berrejit ásahit studeantastipeandda
  • 55nl
Duhtavaš go sámegielstipeanda lea lassánan
  • cuhRbaCCgbGvKR
  • Tøffa govva!

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Poastboksa 173 - 9521 GUOVDAGEAIDNU
Tlf.: +47 78 48 69 55  * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

Hápmen: Samipress Medietjenester
Siidovuogádat:
Interkodex A/S