RSS-feed

Velg språk!

Ávvugeassi sámi dáiddáriidda

PREASSADIEĐÁHUS Sámi Dáiddárráđđi (SDR).

SDR ja Sámediggi vuolláičálle ikte sámi historjjá vuosttaš dáiddáršiehtadusa. Šiehtadusa loahppasumma lea 4 millijuvnna ruvnno. Sámediggi lea šiehtadusa vuolláičállimiin duođas čájehan ahte sis lea dáhttu doarjut min bargguid, ja ahte sii atnet dáiddáriid árvvusin, lohká SDR Šiehtadallanlávdegotti jođiheaddji Synnøve Persen.Almmuhuvvon: 24.06.2005

Dat lea 1.350.000 mill. eanet go dat maid dáiddárat dál ožžot. 

Ođđa virgi SDR hálddáhussii, 2 ođđa bargostipeandda ja beallemillijuvnna áibbas ođđa Dáiddafondii maid dáiddárat ieža stivrejit. Dat leat ođđa juolludeamit maid SDR Šiehtadallanlávdegoddi oaččui ivttá šiehtadallamis Sámedikkiin Kárášjogas.

 – Hálidan rámidit Sámedikki ja maiddái sin šiehtadalliguovtto Jon Meløy ja Lennart Mikkelsen. Soai čájeheigga duohta dáhtu miehtat min gáibádusaide, čilge Synnøve Persen.

Ođđa bargovuohki

Sámi dáiddasearvvit leat vuosttaš ealáhusovddasteaddjit geat leat bargan oažžut šiehtadallanvuoigatvuođa Sámedikkiin, ja leat lihkostuvvan dainna earenoamáš bures. Dáiddárat leat guhkit áiggi bargan oažžut ruhtajuolludeaddji eiseválddiid ipmirdit ahte leat oktiibuot oalle ollu dáiddárat geat ellet dáidagiin. Diibmá mihte dáiddasearvvit ja Sámediggi ahte dás duohko galgá leat SDR mii šiehtadallá ruđa iežas miellahttoservviide oktasaččat. Ovdal lei nu ahte juohke searvi sáddii dábálaš lági mielde jahkásaš ruhtaohcama Sámediggái.

Ođđa virgi hálddáhussii

Šiehtadus mii vuolláičállojuvvui ikte Kárášjogas guoská jahkái 2006. Dáiddáriid šiehtadallit nagodedje oažžut ovtta ođđa virggi iežaset SDR hálddáhussii. Oktiibuot ožžot organisašuvnnat ja SDR hálddáhus 1.4 mill. boahtte jahkái. Dat lea 400.000 kr eanet go dat maid dán jagi ožžot.

- Dál lea áibbas ođđa dilli. Dáiddasearvvit  ja SDR dihtet dál juo maid  ožžot boahtte jahkái doaibmadoarjjan Norgga Sámedikkis, mii lea min váldo ruhtadeaddji. Ja searvvit sáhttet ge buoret áiggis plánegoahtit doaimmaid, lohká SDR váldočálli Elle Márjá Vars.

Eambbo  stipeanddat

Dasa lassin ožžo dáiddárat 2 ođđa bargostipeandda, nubbi lea 5 jagi stipeandda mii lea eallilan dáiddáriidda.

- Oaččuimet vel nuppi bargostipeandda nuorra dáiddáriidda. Ja dasto leat vuhtiiváldán sihke álggahedddjiid ja sin geat guhká leat bargan dáiddárin ja ánssášit sierra stipeandda. Leimmet gáibidan  2 dáhkádusdietnasa dáiddáriidda, muhto Sámediggi ii miehtan dasa. Ja dasto mii soabaimet 2 ođđa stipeandda. Lea viehka buorre go Sámediggi mieđai lasihit stipeanddaid. Dat veahkeha ja movttiidahttá dáiddáriid, lohká Synnøve Persen.

Dáiddafoanda

Go SDR Šiehtadallanlávdegoddi doalvvui dáiddáriid gáibádusa Sámediggái 2. beaivvi miessemánus dán jagi, de dat sisttisdoalai earet eará gáibádusa ahte oažžut 500.000 kr sierra Dáiddafondii maid dáiddárat ieža stivrejit. Sii gáibidedje dan danin go Kulturfoandda juolludeamit sámi dáiddáriidda leat njiedjan jagis jahkái dan rájes Sámediggi heaittihii Sámi kulturráđi gos dáiddárat ledje mielde stivremin ruhtajuolludemiid.

Dáiddáršiehtadusa sisdoallu

Doarjja dáiddaorganisašuvnnaide, SGS, SDS, STS, Juoigiid Searvi, Foreningen Samiske Komponister ja Sámi Dáiddárráđđi: 1.4 mill. (400.000 kr. eanet go dál)

Stipeanddat sámi dáiddáriidda: 1.750.000 kr ( 350.000 kr. eanet go dál). Sámi dáidaga oastinortnegii: 350.000 kr. (100.000 kr eanet go dál). Dáiddafoanda: 500.000 kr. Dát lea áibbas ođđa ortnet mii álggahuvvo jagis 2006.

Heahpadin Rutti ja Supmii

Dál lea Norgga Sámedikki juolludeapmi sámi dáiddáriidda lassánan 4 millijuvdnii.  Dasa lassin ruhtada vel Norgga Sámediggi iežas kulturfoanddas sihke sámegielgirjjjiid almmuheami, sámi lágádusaid ja eará dáidaga almmuheami buot sámi dáiddáriidda beroškeahttá riikkarájiin. Ruota Sámedikki ollislaš juolludeapmi sámi dáiddáriidda lea maŋemus jagiid leamaš 400.000 kr. oktiibuot. Suomabeale juolluduvvo arvat unnit doarjja. Ii Suoma ii ge ruota Sámediggi juollut ruđa dáiddastipeanddaide.

SDR Šiehtadallanlávdegoddi

SDR Šiehtadallanlávdegottis leat mielde Synnøve Persen, jođiheaddji, Biret Risten Sara, Anders Somby ja SDR váldočálli Elle Márjá Vars.

Kommenter denne artikkelen   
NSR medias
Evttoha ásahit priváhtaskuvllaid
Presideanta lea vuollánan
NSR ovddida otne eahpeluohttamuša
NSR ii arvan árvalit eahppeluohttámuša...
Olli ferte čilget oaiviliiddis

 

Maŋimuš kommentárat artihkkalaiidda

NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Berrejit ásahit studeantastipeandda
  • 55nl
Duhtavaš go sámegielstipeanda lea lassánan
  • cuhRbaCCgbGvKR
  • Tøffa govva!

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Poastboksa 173 - 9521 GUOVDAGEAIDNU
Tlf.: +47 78 48 69 55  * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

Hápmen: Samipress Medietjenester
Siidovuogádat:
Interkodex A/S