RSS-feed

Velg språk!

Sápmelaččaid sohkabealerollat rievdamin?

Norgga sámediggepresideantta Sven-Roald Nystø sáhkavuorru paneladigaštallamis norgalaš-ruoššalaš dásseárvoseminiáras geassemánu 20. b., Moskvas, Ruoššas.Almmuhuvvon: 23.06.2005

Ministarat!

Ráhkis olbmot!

 

Sámit ásset Suomas, Norggas, Ruoŧas ja Goaládagas Ruoššas. Dásseárvu sohkabeliid gaskkas lea maiddái áigeguovdilis ášši sápmelaččaide ja eará eamiálbmogiidda davvin. Mii rahčat árbevirolaš ja ođđaáigásaš eallima gaskkas. Iskkadeamit[i] čájehit ahte mánáid bajásgeassin sámi bearrašiin ja servodatráhkadusat mánáid bajásšaddadilis váikkuhit ahte árbevirolaš sohkabealerollat bisuhuvvet. Nuorra nieiddat mánnán jo ávžžuhuvvojit ja stivrejuvvojit árbevirolaš nissonrollaide, ja bártnit vuođđoealáhusaide ja eará árbevirolaš almmáidoaimmaide.

 

Min ođđaáiggis ja ođđaáiggi servodatláhčimis hástaluvvojit árbevirolaš sohkabealemállet, ja árbevirolaš eallinvuogit. Stuorra oassi sámi nuorain Norggas váldet alit oahpu. Dain leat lagabui 70% nissonolbmot. Nuorra bártnit ohcalit eanet árbevirolaš fidnuide boazodoalus ja eará vuođđoealáhusdoaimmain, ja maiddái duodjái guoski doaimmaide. Áiggi mielde dát váikkuha sámi servodaga organiserema, bargodiliid ja jođiheami.

 

Sámi nissonolbmuin lea árbevirolaččat leamaš stuorra oassi ovddasvástádusas fievrridit máhtu, kultuvrra ja árvvuid buolvvas bulvii. Boahtteáiggis sáhttá šaddat nu ahte nissonolbmot dat servet ođđaáiggi bargoeallimii ja galget háhkat stuorát oasi dállodoalu ekonomalaš sisaboađus, ja almmáiolbmot fas leat olgun ja servet eanet árbevirolaš doaimmaide. Dalle šaddá deaŧaleabbo ja deaŧaleabbo ahte mánáidgárddit, skuvllat ja eará mánáid- ja nuoraidásahusat gaskustit árbevirolaš eamiálbmotárvvuid, amas kultuvra boatkanit buolvvaid gaskka. Danne šaddá deaŧaleabbo ahte boahtteáiggi ásahusat mánáid ja nuoraid várás maiddái nákcejit seailluhit eamiálbmogiid giela, kultuvrra ja árvvuid. Dát lea juoga mainna mii Norgga beale Sámedikkis čađat bargat earret eará ovttas Norgga stáhtaeiseválddiiguin.

 
 
Sámediggepresideanta Sven Roald Nystø

[i] Gč. Sámediggeráđi dásseárvopolitihkalaš čielggadeami 2004, mii ovddiduvvui Sámedikki dievasčoahkkimii 24.02.2004.

Kommenter denne artikkelen   
NSR medias
Evttoha ásahit priváhtaskuvllaid
Presideanta lea vuollánan
NSR ovddida otne eahpeluohttamuša
NSR ii arvan árvalit eahppeluohttámuša...
Olli ferte čilget oaiviliiddis

 

Maŋimuš kommentárat artihkkalaiidda

NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Berrejit ásahit studeantastipeandda
  • 55nl
Duhtavaš go sámegielstipeanda lea lassánan
  • cuhRbaCCgbGvKR
  • Tøffa govva!

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Poastboksa 173 - 9521 GUOVDAGEAIDNU
Tlf.: +47 78 48 69 55  * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

Hápmen: Samipress Medietjenester
Siidovuogádat:
Interkodex A/S