RSS-feed

Velg språk!

NSR medias - Norgga Sámiid Riikkasearvi (NSR)
 

Nektes innsyn i reindriftslov

Les mer her  26.01.2007
Ballá mo smávvaservodagain manná

Les mer her  26.01.2007
Sámediggi ii dohkket Statskog oamasteaddjin

Les mer her  25.01.2007
UNESCO-konvenšuvnna ratifiseren várjala sámi symbolaid

Les mer her  25.01.2007
Ovttasbargu fylkkasuohkaniin addá bohtosiid

Les mer her  24.01.2007
Lullisámi doalut ja giellavuoigatvuođat

Les mer her  22.01.2007
Sáhttá áinnas čilget

Les mer her  21.01.2007
Háliida sámegieloahpahusa nuoraidskuvllas

Les mer her  18.01.2007
Čearddalaš sirrema haga

Les mer her  18.01.2007
Garve digaštallamis čearddalaš guolástusvuoigatvuođaid

Les mer her  18.01.2007
NSR sávvá Eliassenii bures boahtin

Les mer her  18.01.2007
Ilus Haga doarjaga ovddas

Les mer her  18.01.2007
Davviriikkalaš ovttasbargu skierbmu

Les mer her  16.01.2007
Grand Prix lea beahttán Álttá Sámiid Searvvi

Les mer her  16.01.2007
Bivdá nannet sámegieloahpahusa

Les mer her  14.01.2007
Ii mieđa ahte Sámediggi goazada barggu

Les mer her  13.01.2007
Geafes Suoma Sámediggi

Les mer her  13.01.2007
Háliida hálddašit gonagasreappá

Les mer her  10.01.2007
- Eahperealisttalaš evttohus

Les mer her  10.01.2007
Nuoraid juoigangilvu

Les mer her  09.01.2007
Joikekonkurranse for ungdom

Les mer her  09.01.2007
Keskitalo gáibida árvoháhkanprográmma

Les mer her  09.01.2007
Sámediggeráđđi vuoruha gonagasreabbábivddu

Les mer her  04.01.2007
Ann-Mari Thommassen vástida guolástusáššiid

Harstad Tidende - Harstad Tidende papirutgave, 20.12.06

Ann-Mari Thomassen (NSR) går inn i et vikariat etter at Randi Skum har gått ut i svangerskapspermisjon. Den første saken Ann-Mari Thomassen fikk lagt på bordet som fiskeripolitisk talskvinne, er evalueringen av distriktskvoteordningen. - Fiskeri- og kystdepartementet har satt i gang evaluering av distriktskvotene til Fiskeriforskning i Tromsø. Sametingsrådet stiller seg positive til at det er satt i gang en ekstern evaluering og vil komme med innspill til evalueringsrapporten. Hvis resultatet av denne utredningen blir at ordningen med distriktskvoter ikke fungerer, må ordningen tilpasses slik at målsettingen blir oppfylt, sier rådsmedlem Ann-Mari Thomassen i sin første uttalelse som fiskeripolitisk talskvinne.


  06.01.2007
Márkomeannu - movttegis nuorat

Les mer her  06.01.2007
NSR addá giellaveahki

Les mer her  06.01.2007
Lene Hansen govvaráidu

Les mer her  05.01.2007
Suhttan pornofilbmanástái

Les mer her  05.01.2007
Dárbbaša rávvagiid sámefoandda geavaheamis

Les mer her  05.01.2007
Lene Hansen: Allet searvva pornofilbmii

Les mer her  05.01.2007
Forrige side1  ... 27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  ... 55  Neste side
NSR medias
Evttoha ásahit priváhtaskuvllaid
Presideanta lea vuollánan
NSR ovddida otne eahpeluohttamuša
NSR ii arvan árvalit eahppeluohttámuša...
Olli ferte čilget oaiviliiddis

 

Maŋimuš kommentárat artihkkalaiidda

NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Berrejit ásahit studeantastipeandda
  • 55nl
Duhtavaš go sámegielstipeanda lea lassánan
  • cuhRbaCCgbGvKR
  • Tøffa govva!

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Poastboksa 173 - 9521 GUOVDAGEAIDNU
Tlf.: +47 78 48 69 55  * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

Hápmen: Samipress Medietjenester
Siidovuogádat:
Interkodex A/S