RSS-feed

Velg språk!

Utskriftsvennlig versjon Hvorfor mange unge ikke søker samepolitikken
Christina Henriksen, 2. kandidat Varanger NSR/ SáB
Christina Henriksen svarer på Helge Stærks utspill i avisa Finnmarken. - "NSR er opportunistisk" uttaler Stærk til avisa som en kommentar til det elektroniske oppropet mot rasisme som jeg og Gunn Britt Retter spontant tok initiativ til etter at samiske barn opplevde rasistiske tilrop under en fotballturnering i Bjørnevatn, skriver Henriksen i et leserbrev.

Publisert: 17.06.2005

Av Christina Henriksen, 2. kandidat til Sametingsvalget i Varanger

Várjjat Sámiálbmot Lihtu NSR / SáB

Ungdom i politikken – eller rettere sagt: hvorfor mange unge IKKE søker samepolitikken

Det elektroniske oppropet ble sendt alle toppkandidater på lister til stortingsvalg og sametingsvalg samt til ordførere i Finnmark. Ideen var en tverrpolitisk e-post aksjon rettet mot Finnmark fotballforbund for å markere et viktig holdningsarbeid som voksne må gripe fatt i. Jeg må herved berømme Fotballforbundet både lokalt og sentralt fordi de har tatt tak i dette på en flott måte.

Simpel, gammelmodig og trakasserende valgstrategi

Jeg kan ikke si det samme om reaksjonen til Helge Stærk. I stedet for å signere det elektroniske oppropet som han fikk tilsendt, ringer han straks til media for å mistenkeliggjøre initiativet. Stærk som har mange år bak seg i kommunepolitikken mener at ” NSR sine to toppkandidater kynisk utnytter en uheldig episode i Bjørnevatn til å fremme sine kandidatur i valgkampen”. Jeg vil på det aller sterkeste ta avstand fra denne formen for valgstrategi som Stærk her legger seg på så tidlig i valgkampen. Insinuasjoner og skittkasting som dette er akkurat det slikt som skaper politikerforakt blant folk flest. Det må Stærk være klar over.

Jeg vil som ung politiker for NSR/SáB og leder av den samiske landsdekkende ungdomsorganisasjonen Davvi Nuorra påpeke at en slik simpel, gammelmodig og trakasserende valgstrategi kun fører til at folk ikke engasjerer seg i samepolitikk. Dette gjelder kanskje spesielt ungdom. Erfarne og voksne politikere bør legge seg på et høyere nivå enn dette når de inviterer til politisk ordskifte.

Tverrpolitiske løft for å sikre sjøsamiske rettigheter

Det er utrolig viktig med samepolitisk engasjement. Særlig er dette viktig for de sjøsamiske samfunnene. Det handler om å sikre grunnlaget for tradisjonelle sjøsamiske samfunn gjennom at rettigheter til fjordfiske og marine ressurser anerkjennes i lovs form. Sametinget jobbet med de sjøsamiske rettighetene hele veien frem til Finnmarksloven ble vedtatt. Det finnes god dokumentasjon på dette hvis man blant annet leser notatene til konsultasjonene mellom justiskomiteen, Sametinget og Finnmark fylkeskommune.

I forhold til sametingsvalget kappes nå alle de store grupperingene som stiller til sametingsvalget om å vinne de sjøsamiske velgernes gunst ved å love at sjøsamerettigheter er på toppen av sakskartet. Dette er veldig bra, etter mitt syn. Det trengs nemlig tverrpolitiske løft for å sikre sjøsamiske rettigheter, OG et stort og levende engasjement blant samene i Varanger valgkrets.  

Jeg håper at fiskeriminister Ludvigsen den 08.juni, når kvotene i reguleringsrådet skal fastsettes, tar Sametingets og næringskomiteen i Stortingets signaler på alvor og innrømmer småbåtene som plages mest av russekrabba muligheten til å drive fangst på krabba. Dette betyr mye for de som driver tradisjonelt sjøsamisk fjordfiske. Dette er ett av mange eksempler på at Sametinget er en meget viktig aktør for oss i vår valgkrets.

Sjøsamer inn i samemantallet! 

Det er viktig å registrere seg i samemanntallet for å kunne stemme ved sametingsvalgene, og sjøsamer i hele Finnmark og Troms bør melde seg inn i manntallet for slik å være med å sette dagsorden på Sametinget. Man antar at det i sjøsameområdene finnes et meget stort antall samer som ikke har registrert seg i manntallet for å aktivisere sin stemmerett ved sametingsvalget. Det siste halvårets hendelser bør føre til at sjøsamene registrerer seg jevnt og trutt fremover, til tross for at man måtte være registrert i manntallet før den 31.05 for å få stemme til sametingsvalget 2005. Det vil likevel komme mange nye muligheter til å stemme i årene fremover!

Sametinget har bevist at det nytter for oss i distriktene! Stem Vàrjjat Sàmiàlbmot Lihtu NSR / SáB til sametingsvalget i Varanger 2005!

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR medias
Evttoha ásahit priváhtaskuvllaid
Presideanta lea vuollánan
NSR ovddida otne eahpeluohttamuša
NSR ii arvan árvalit eahppeluohttámuša...
Olli ferte čilget oaiviliiddis

 

Maŋimuš kommentárat artihkkalaiidda

NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Berrejit ásahit studeantastipeandda
  • 55nl
Duhtavaš go sámegielstipeanda lea lassánan
  • cuhRbaCCgbGvKR
  • Tøffa govva!

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Poastboksa 173 - 9521 GUOVDAGEAIDNU
Tlf.: +47 78 48 69 55  * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

Hápmen: Samipress Medietjenester
Siidovuogádat:
Interkodex A/S