RSS-feed

Velg språk!

Doavtterdilli vuorrástuhttá
Sámediggeráđđi geahččá vuorrástemiin sámi suohkaniid doavtterdillái. Muhtun suohkaniidda leamaš máŋggaid jagiid váttis oažžut doaktáriid, ja eandalit dakkár doaktáriid geat ásaiduvvet. Muhtun suohkaniin lea dilli nu heittot ahte čuohcá divššohasaide.

Almmuhuvvon: 15.06.2005

Sámediggeráđđi čujuha dasa go doaktáriin ii leat sámegielgelbbolašvuohta ii ge sámi kulturmáhttu, unnán máhttet dárogiela eai ge dovdda vuogádagaid doarvái bures. – Dát dahká sámi suohkaniid doavtterbálvalusaid heittohin, ja divššohasat sáhttet geavvat várálaš diliide, čuoččuha Sámediggeráđđi.

 

Lea evttohan doaimmaid

Sámedikkis lea ovddasvástádus sihkkarastit ovttadássasaš fálaldagaid sámi divššohasaide. Sámediggeráđđi lea máŋgii ságastallan dearvvašvuođaministtariin vuođđo­dearvvaš­vuođa­bálvalusa doavtterdili birra sámi suohkaniin. Sámediggeráđđi lea dearvvašvuođa­ministtarii evttohan dáid doaimmaid:

 

sámi nuoraide ásahuvvo stipeandaortnet mii rekruttere doavtterohppui. Stipeanddaide ásahuvvo 1-2 jahkásaš čatnanáigi suohkanis mas ásset sámit.

 

Joatkkaoahppofálaldat sámegielas ja sámi kultuvrras ásahuvvo doaktáriidda guđet barget sámi guovlluin

 

Doaktáriidda, guđet barget sámi guovllun ásahuvvojit fierpmádatjoavkkut main besset deaivvadit jámma ja ságastallat vásáhusaid ja hástalusaid birra.

 

Turnuskandidáhtat eai abut boahtit dan dillái ahte okto ožžot ovddasvástádusa suohkanis mas lea olu turnus.

 

Ministtar ii leat ovttaoaivilis

Ministtar dadjá suohkaniid ja bargoaddiid ovddasvástádussan govttolaš doaibmabijuiguin geasuhit doarvái doaktáriid suohkaniidda. Son lea bivdán Sosiála- ja dearvvaš­vuođa­direktoráhta ja Finnmárkku fylkkadoaktara ja suohkaniid ovttas ráhkadit plána mot ásaiduhttit doaktáriid ja geasuhit doaktáriid. Sámediggi ovttasbargá dáiguin gávdnandihte buori čovdosiid mat buoridivčče dili.

 

Lágidit seminára

Finnmárkku fylkkamánni ja Finnmárkku doavttersearvi áigot ovttas Sámedikkiin čađahit seminára čakčat mas fáddá lea rekrutteret ja stabilisereret doavtterdili Finnmárkkus. Sámediggeráđđi lea ávžžuhan seminára lágidit bargosemináran mas konkrehta doaimmat evttohuvvojit.

 

De leaš oaidnit buorrána go dilli.

Kommenter denne artikkelen   
NSR medias
Evttoha ásahit priváhtaskuvllaid
Presideanta lea vuollánan
NSR ovddida otne eahpeluohttamuša
NSR ii arvan árvalit eahppeluohttámuša...
Olli ferte čilget oaiviliiddis

 

Maŋimuš kommentárat artihkkalaiidda

NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Berrejit ásahit studeantastipeandda
  • 55nl
Duhtavaš go sámegielstipeanda lea lassánan
  • cuhRbaCCgbGvKR
  • Tøffa govva!

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Poastboksa 173 - 9521 GUOVDAGEAIDNU
Tlf.: +47 78 48 69 55  * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

Hápmen: Samipress Medietjenester
Siidovuogádat:
Interkodex A/S