RSS-feed

Velg språk!

Utskriftsvennlig versjon Kjersti Myrnes Balto: Boahtteáiggedoaivva
Sámediggeáirras Kjersti Myrnes Balto (NSR) Davvi Nordlándda válgabiires
Kjersti Myrnes Balto lea oktan Roger Pederseniin NSR sámediggeáirras Davvi Nordlándda válgabiires. Kjersti didii ovdal válggaid ahte son lea okta dain dehálaš áirasin gudet besset Sámediggái.


 Ii dušše danne go lea nisson ja leat vásáhusat olu, muhto danne go lea válgabiires mas leat unnán sámit jienastuslogus. Kjersti mielas lea dehálaš cálihit jienastuslohkui.

- Dehálaš ahte dán guovllu sámit cálihit iežaset jienastuslohkui. Mii sáhttit calmmostit man dehálaš lea ahte sámit oidnojit, danne go dalle mii oažžut ovdánahttinveahki Sámedikkis ja Sámedikki bokte. Jáhkán olbmot cálihišgohtet iežaset jienastuslohkui go dan ipmirdit. Kjersti Myrnes Balto cilge stáddásit ja deattuha dan maid dadjá. Go gálgá sámi áššiin bargat, de ferte olles áiggi dássidit bargat vai sámi identitehta, giella ja kultuvra nannejuvvo.

Thomas Von Westen váldoguovlu

Dáppe leamaš olu mearra- ja márkosámit áiggiid cada. Dáruiduhttin lea lihkostuvvon muhtun guovlluin. Dáppe doibme Thomas Von Westen ja su mišonearat.  – Ádjána jorgalahttit dakkár hirbmat proseassa, dadjá Kjersti ja lasiha; Dáppe dáhpáhuvvá olu. Gelddolaš sámi prošeavttat, ja mánát ja nuorat geat beroštit sámegielas ja sámi kultuvrras. Dat addá boahtteáiggedoaivaga ja ovdánahttinvejolašvuodaid. Go nanus ruohttasat bohtet oidnosii, de sámi kultuvra ja servodat sáhttá ealáskit ja lieddut. Dan sáhttit earret earrá dahkat dakko bokte ahte buktit oidnosii sámi historjjá. Sámi pionerat leat doaibman dáppe. Dakkár olbmot geat oidne dárbbu bargat sámi vuoigatvuodaid ovddas. Dán historjjá fertet gáhttet ja boahttevaš buolvvaide oahpahit. Gal das lea ain olu báhcán dagakeahttá, oaivvilda Kjersti.

Sierranas sitkes kultuvra

- Min guovllu kultuvra lea sierranas ja sitkat. Sámi servodat ferte váldit vuhtii má?ga sámi duohtavuoda. Ovdamearkka dihte lea dáppe sierra sámegielsuopman. Sámegielsuopmaniidda ferte addot vejolašvuohta ahtánuššat. Min suopman lea davvisámegiela vuollásaš, ii ge leat álki suopmana sierranasvuodaid ovddidit. Suopman lea sihke dávvisámegiela ja julevsámegiela láhkái. Ferte nannet mánáid ja nuoraid sámegieloahpahusa jos giella galgá ceavzit. Skuvlajodiheaddjit fertejit bearráigeahccat ahte oahpahus doallá dási, dadjá Kjersti.

- Giella lea áitojuvvon, ja ferte háhkat gelbbolaš oahpaheddjiid. Áibbas odda vuogi mielde jurddašit. Ovdamearkka dihte virgádit sámegieloahpaheddjiid ollesvirggiide, vaikko oahpahus ii leat ollesvirggis. Go ii leat oahpahus, de oahpaheaddji sáhttá ráhkadit oahpponeavvuid ja hutkat oahpahanvugiid, evttoha Kjersti.

Riikkaráját árrin

Lea lunddolaš ovttasbargat ruotabealsámiin. Fertešeimmet eambbo dan dahkat, dadjá Kjersti. Ruota Sámediggi Gironis lea hui lahká. Riikkaráját eai leat sámi oktavuodain áigeguovdilat, muhto dattege hehttejit barggu. Sámiin leat má?ga oktasaš beroštumit, vaikko leat vuostálasberoštumit maid. – Sámi oktavuodaid nannet lea gelddolaš bargu. Almmolaš ráját nu mot suohkan- ja fylkkaráját leat ludden sámiid oktavuodaid. Dán ferte vuhtii váldit regionaliserenbarggus, deattuha son.

Kjersti Myrnes Balto diehtá olu barggut leat boahtime. Nana buori kulturbargit leat dáppe min guovllus. Singuin áiggun ovttasbargat.


Váldde oktavuoda Kjersti Myrnes Baltoin: kmb@same.net . Telefuvdna: 415 03 529

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR medias
Evttoha ásahit priváhtaskuvllaid
Presideanta lea vuollánan
NSR ovddida otne eahpeluohttamuša
NSR ii arvan árvalit eahppeluohttámuša...
Olli ferte čilget oaiviliiddis

 

Maŋimuš kommentárat artihkkalaiidda

NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Berrejit ásahit studeantastipeandda
  • 55nl
Duhtavaš go sámegielstipeanda lea lassánan
  • cuhRbaCCgbGvKR
  • Tøffa govva!

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Poastboksa 173 - 9521 GUOVDAGEAIDNU
Tlf.: +47 78 48 69 55  * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

Hápmen: Samipress Medietjenester
Siidovuogádat:
Interkodex A/S