RSS-feed

Velg språk!

Utskriftsvennlig versjon Ønsker å snu utviklinga
Gáivuona - NSR avholdt årsmøte 29.01.05. Lokallagets årsmøte ønsker økt satsning på kyst- og fjordfiske, forteller leder Tor Mikalsen.

Almmuhuvvon: 06.02.2005

Fiske langs kysten og i fjordene har til alle tider vært en av hovednæringene for den samiske befolkningen. - Dette fisket foregår med relativt små båter og passive redskaper, forteller leder i Gaivuona-NSR, Tor Mikalsen. - Et slikt fiske gir en økologisk riktig beskatning og høy verdiskapning per kilo fisk, mener Mikalsen.

 

Tor Mikalsen forteller at endringer i fiskeripolitikken, spesielt de siste 15 årene, har ført til at ca. halvparten av den minste kyst- og fjordflåten har blitt presset ut av næringen. - Bare i fjor forsvant 1 407 personer fra fiskermantallet. Dette rammer kystsamiske samfunn hardt, konstaterer Mikalsen.

 

Tor Mikalsen sier at Gáivuona-NSR ønsker å snu denne utviklinga. - Dette mener vi må gjøres gjennom å bygge fiskeriforvaltninga på nærhets- og avhengighetsprinsippet, der ressursene forvaltes regionalt og lokalt, sier Mikalsen. - Dette innebærer blant annet å tilbakeføre rettigheter som er fratatt kyst- og fjordområdene fra og med 1990, fastslår Mikalsen 

 

Årsmøte i Gáivuona-NSR mener følgende tiltak må igangsettes snarest:

 

·        Reservere fisket i fjordområdene og kystnære farvann for kystflåten gjennom å forby alt trålfiske og begrense autoline- og snurrevadfiske innenfor 12 nautiske mil nord for 62°.

·        Bygge ned den havgående flåten til fordel for kystflåten. Dette innebærer naturligvis at forslaget om evige kvoter for havflåten aldri kan komme på tale.

·        Oppheve enhetskvoteordningen som i praksis har medført at fiskekvoter har blitt salgsvarer og spekulasjonsobjekter.

·        Fjerne oppdrett av fisk i åpne merder i fjorder og sund der torsken gyter.

·        Gjennomføre nærings- og forskningsprosjekter rettet mot lokal forvaltning av fisket i samsvar med lokale tradisjoner.

 

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR medias
Evttoha ásahit priváhtaskuvllaid
Presideanta lea vuollánan
NSR ovddida otne eahpeluohttamuša
NSR ii arvan árvalit eahppeluohttámuša...
Olli ferte čilget oaiviliiddis

 

Maŋimuš kommentárat artihkkalaiidda

NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Berrejit ásahit studeantastipeandda
  • 55nl
Duhtavaš go sámegielstipeanda lea lassánan
  • cuhRbaCCgbGvKR
  • Tøffa govva!

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Poastboksa 173 - 9521 GUOVDAGEAIDNU
Tlf.: +47 78 48 69 55  * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

Hápmen: Samipress Medietjenester
Siidovuogádat:
Interkodex A/S