RSS-feed

Velg språk!

Utskriftsvennlig versjon Nuoraid jietna!
Káre-Elle Partapuoli, Thomas Andersen ja Ellen Cecilie Triumf
Nuoraidlávdegoddi lágida seminára guovvamánu 17. beaivvi Álttás, beaivvi ovdal NSRa riikkačoahkkima. Seminára fáddá lea nuorat politihkas. NSR-Nuoraidlávdegoddi dáhttu dáinna seminárain čalmmustahttit nuoraid ja politihka, ja man dehálaš lea ahte maid nuoraid jietna gullo sámepolitihkkas. Searvva don ge! 

Almmuhuvvon: 05.02.2005

Mii dáhttut váikkuhit dasa ahte sámpolitihkkárat maid speadjalasttet álbmoga buoret, ja hálidat leat vuostedeaddun stivrejeaddji áddjáide. Mii dáhttut čalmmustahttit dan ahte nuorat maid fertejit gáibidit vuoigatvuođaideaset. Go mii ieža lea politihkkálaš berošteaddji nuorat de atnit mii dehálažžan ahte eanet nuorat dovddidit sámepolitihkkálaš áššiid. Mii maid hálidat ahte eará nuorat ge oidnet man dehálaš lea ahte NSR jietna gullo politihkas. Lea dehálaš ahte nuorat besset váikkuhit politihkkálaččat, nuorat galget beassat mielde hábmet boahtteáiggi. Mii eat gal duđa dasa ahte dušše oažžut rámi min identitehtta- ja kultuvranannen doaimmaid ovddas, vaikko dát ge leat dehláaš doaimmat.

 

Mii hálidat ahte semináraaoasseváldit digáštallet ja jurddášit dáid jearáldagaid birra:

  • Duđat go bargat seailluhan dihte kultuvrra, vai dáhttut go ahte min álbmogis galgá leat vuoigatvuohta iežamet riggodagaide?
  • Makkár eará bealit du beaivválaš eallimis galggašii eanet digáštallojuvvot Sámedikkis?
    • Mo sáhttit mii nuorat dáinná bargat ja maid sáhttá Sámediggi bargat?
  • Leat go nuorat miehtá Sámi seamma dilis, mo sáhttit ovttasbargat vai beasset eanet váikkuhit? Lea go jurdda ovttas smiehttagoahttit vai olahit stivrejedjiid    min višuvnnaiguin ja áššiiguin.

 

 

Prográmma:

 

dii. 11.00 - 13.00    Sisačáliheapmi ja beaiveborran

 

 13.00      Seminára álggaheapmi ja rahpansáhkavuorru NSR-Nuoraidlávdegotti

                jođiheaddji, Káre-Elle Partapuoli, bokte

 

13.15       Sáhkavuorru: presideantaevttohas Aili Keskitalo

                ”Diehtoáŋgirvuohta ja politihkka”

 

13.30           Sáhkavuorru: presideantaevttohas Ragnhild Lydia Nystad

                ”Sámi nuorat politihkas”

 

13.45           Sáhkavuorru: Susanne Amalie Andersen

                ”Duostat dáhttut”

 

14.00        Sáhkavuorru: Lisa Jåma

                 ”Manne galgá beroštit?”

 

14.15            Boddu

 

14.30            Sáhkavuorru: Vidar Andersen

                 ”Nuorat - váikkuheapmi - višuvnnat - boahtteáigi”

 

14.45            Sáhkavuorru: Ruth Rye Josefsen

                 ”Soaitit”

 

15.00        Sáhkavuorru: Christina Henriksen

                 ”Nuorat fertejit váldit ovddasvástádusa”

 

15.15            Sáhkavuorru: Ole Henrik Magga

 

15.45            Boddu

 

16.00        Digáštallan

 

18.00        Mállásat

 

20.00        Bowlen

 

 

Seminára, mátki, borran, orrun ja bowlen lea nuvttá - NSR Nuoraidlávdegoddi gokčá goluid.

Jus dus lea beroštupmi oasálasttit semináras, de váldde oktavuođa NSR Nuoraidlávdegotti jođiheddjiin Káre-Elle Partapuoliin; mobilnummar 907 97 925;

kare-elle.partapuoli@same.net dahje váldočálli Marit Meløy Utsiin, tlfnummar: 78 48 69 55/ 48 19 83 94.

 

De boltas bajás ja dieđit oasseváldin ovdal 10.02.05

 

Deravuođat Norgga Sámiid Riikkasearvvi Nuoraidlávdegottis

 

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR medias
Evttoha ásahit priváhtaskuvllaid
Presideanta lea vuollánan
NSR ovddida otne eahpeluohttamuša
NSR ii arvan árvalit eahppeluohttámuša...
Olli ferte čilget oaiviliiddis

 

Maŋimuš kommentárat artihkkalaiidda

NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Berrejit ásahit studeantastipeandda
  • 55nl
Duhtavaš go sámegielstipeanda lea lassánan
  • cuhRbaCCgbGvKR
  • Tøffa govva!

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Poastboksa 173 - 9521 GUOVDAGEAIDNU
Tlf.: +47 78 48 69 55  * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

Hápmen: Samipress Medietjenester
Siidovuogádat:
Interkodex A/S