RSS-feed

Velg språk!

Utskriftsvennlig versjon Politihkka lea beroštit
Silje Karine Muotka lea NSR 1. evttohas Davviguovllu válgabiires.
Silje Karine Muotkas lea áibbas dárbbašlaš politihkkálaš reaidu. Son johtilit čájeha beroštumi sihke iluid ja vearrivuođaid oktavuođas. Lea go riekta ahte Álttás leat máŋga sámi máná geat eai beasa sámi mánáidgárdái? – Ii, vástia Silje iežas gažaldahkii.

Almmuhuvvon: 30.08.2009

-Mánáidgárdi ja skuvla leat nu dehálaš oasit eallimis ahte mii fertet bearráigeahččat ahte dát áššit doibmet buoremusat. –Buorre álgu mánnávuođas ja skuvllas addá buriid bohtosiid maŋŋá eallimis, dadjá Silje.

Fálaldat buohkaide

Silje oaivvilda ahte buot mánáide galgá leat sámi mánáidgárdefálaldat vaikke gos sii orrut, maiddá sii Álttás. Lea máilmmi dehálaš dan ovttaskas mánnái. – Danne ferte leat vuoigatvuohta sámi mánáin ahte dán fálaldagas lea sámegiella ja sámi kultuvra vuođđun. Go ráđđehus lea mearridan ahte juohke mánás lea vuoigatvuohta beassat mánáidgárdái, de lea diehttelas ahte sámi mánáin ferte leat vuoigatvuohta sámi mánáidgárdesadjái, dadjá Silje.

Váldde giela ruovttoluotta

Silje lea gába go lea rávisolbmoagis váldán giela ruovttoluotta. –Dalle go mun ledjen skuvllas de ledje beare golmmas 20 oahppis geat hálle sámegiela ruovttus vaikke mis buohkain lei sámi duogáš. Lea agálaš bargu giela váldit ruovttoluotta, muhto Siljii leat buot ilut árgabeaivvis bálkán. – Hállat sámegiela iežas mánáiguin lea erenomáš ja lea stuorra peršovnnálaš illu beassat lohkat Áillohačča sámegillii. –Giella lea nu ollu riggát ja govat leat čielgasat, muitala Silje. Guhte oaivvilda mii fertet hállat giellailu birra, vaikke dávjá lea sin guđet leat massán eatnigielas gean giellabávččas oažžu eanemus fuomášumi.

Ferte leat sámi sisdoallu

-O davvi-norggas leat álo leamaš guovddážis sámevuođa oktavuođas leaš dal leamaš sáhka dáruiduhttimis, jávohuhttimis dahje bajáshuksemis dadjá Silje. Son oaivvilda ahte lea dehálaš ahte sámi fáttát ožžot lunddolaš saji ođđa oahpaheaddjioahppus buot oahppoinstitušuvnnain. –Lea eaktun ahte galgá sáhttit ollašuhttit oahppoplánaid mat bohte máhttoloktemiin. –Buot mánát fertejit beassat oahppat ođasmahttojuvvon dieđuid sámi dilálašvuođaid birra, dadjá Silje.

100 miilla duoddara badjil

Finnmarkku beatnatgilvvu stivrrabargu lea nubbi doaibma gos Silje lea aktiivválaš. Jurddaš man buorre máinnos dát gilvu lea midjiide buohkaide geat orrut dáppe Finnmárkkus, dadjá son ja lea jieris. Silje čatná dán oktii Samuel Baltoin guhte lei sámi lihkkofaŋoheaddji, fuomášeaddji ja olbmuid gaskkas sáŋggár. Son manai Bossegohppis Álttás Alaskai 1898s. Beana Balto, mii lei namas ožžon Samuela dihte, gudnejahttojuvvo ain go buvttii dálkasiid 1500 olbmui Nome’ii, ja dan láhkái gáddjojuvvojedje difterijápmimis. –Munnje lea beanavuodjin sirkumpolara eamiálbmotárbevierru ja munnje addá dát beatnatgilvu ollu ilu, dadjá Silje.


Gii lea Silje Karine Muotka?

Riegádan: 12.04.1975 Girkonjárgga buohcciviesus.

Orrunbáiki: Orru dál Álttás, muhto lea bajásšaddan Unjárggas.

Siviilaseahtu: Náitalan, leat golbma máná.

Sámesearvi: Álttá Sámiid Searvi – NSR. Ovddeš NSR-jođiheaddji.

Válljejuvvon Sámediggái: Várrelahttu 1993-1997.

Virgi: Beaivválaš jođiheaddji Oahppofálaldagaid vuovdinguovddázis, Finnmárkku Allaskuvllas.

Duogáš: Dieđalaš assisteanta Romssa Universitehtas, sisaváldin- ja gaskkustanjođiheaddji ja maŋŋá prošeaktajođiheaddji Oahpahusetáhtas Romssa filkkasuohkanis. 1. ja 2. ossodat juridihkas, ja sámi kulturmáhttu, prošeaktajođiheami spesiáliseren, lea dál bargamin mastergrádafáttáiguin Bådåddjå gávpeoahppoallaskuvllas.

Eará beroštumit: Riessat liinniid, lohkat ja ii goassige daja ii buori digáštallamii. Lahttu Finnmárkku beatnatgilvvu stivrras, várrelahttu Romssa Universitehta stivrras, miellahttu sámi váhnenfierpmádagas Álttás.


Loga eanet NSR politihka birra min válgaprográmmas

Čuovo Silje Muotka Twitteris

Loga Silje blogga

Geahča eanet govaid Silje Muotkas

 

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR medias
Evttoha ásahit priváhtaskuvllaid
Presideanta lea vuollánan
NSR ovddida otne eahpeluohttamuša
NSR ii arvan árvalit eahppeluohttámuša...
Olli ferte čilget oaiviliiddis

 

Maŋimuš kommentárat artihkkalaiidda

NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Berrejit ásahit studeantastipeandda
  • 55nl
Duhtavaš go sámegielstipeanda lea lassánan
  • cuhRbaCCgbGvKR
  • Tøffa govva!

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Poastboksa 173 - 9521 GUOVDAGEAIDNU
Tlf.: +47 78 48 69 55  * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

Hápmen: Samipress Medietjenester
Siidovuogádat:
Interkodex A/S