RSS-feed

Velg språk!

Giellarikkis
Trond Are Anti lea 2. evttohas Nuortaguovllu válgabiires.
Deanu Sámeskuvlla rektor, Trond Are Anti, vásiha ahte sámegiella lea nu rašes dilis ahte sáhttá oalát jávkat.

Almmuhuvvon: 22.08.2009

Diehtogáldut eai gielis. Gaskal 20- ja 30 000 sápmelačča hállet sámegiela. 100 000 sápmelaččaid gaskkas, čállet dušše 15 proseantta sámegiela, ja árvvoštallo ahte dušše 30 proseantta buot sápmelaččain máhttet hállat sámegiela. De ii leat imaš go rektor vuorjašuvvá.

– Min deháleamos bargu lea gáhttet sámegiela, deattuha son čielga jienain. – Min giella lea vuođđun midjiide sápmelaččaide eamiálbmogin. Giella čatná identitehta ja kultuvrra oktii. Jus giella jávká, de jávká maid min álbmot.

Duohta heahti

Ii dan duohken gal leat ahte sámegiella ii leat suddjejuvvon. Dan gal lea. Nannosit. Giella lea earret eará suddjejuvvon ILO-konvenšuvnna, Norgga vuođđolága, Báikenammalága ja Sámelága giellanjuolggadusaid ja sámi giellalágaid Ruoŧas ja Suomas bokte. Muhto lágain, ja čáppa sániin báhpáris, ii leat ávki nu guhká go olbmot eai sámás.

– Mu oainnu mielde lea dál duohta várra ahte mii massit giellamet, jus eat bija návccaid nannet dan. Dát ferte vuoruhuvvot NSR bealis, dadjá son, ja čujuha Sámediggái.

– Mii fertet dáhkidit ahte guovttegielatruđain leat čielga eavttut ja njuolggadusat mo daid oažžu geavahit, ja fertet maid ásahit bearráigeahččanorgána mii fákte ahte ruđat geavahuvvojit ulbmila mielde.


Gii lea Trond Are Anti?

Riegádan: 07.12.1973

Bajásšaddan: Deanus, gosa maid lea ásaiduvvan.

Siviilaseahtu: Náitalan, 3 máná.

Sáme searvi: Deatnogátti sámiid searvi.

Sámedikkis: Leamaš várrelahttun.

Virggit: Deanu sámeskuvlla rektor.

Duogáš: Unjárgga mánaidgárddi prošeaktajođiheaddji, Deanu gieldda giellakonsuleanta, Sámi giellaguovddažis bargan, giellakonsuleantan ja oahpaheaddjin. 4 jagi dábálaš oahpaheaddjeoahppu, sámegiela gaskafága ja lingvistihka vuođđofága, sámegiela váldofága ja fitnodatekonomiija.

Eará beroštumit: Mánáidvaláštallan ja searvebarggut. Ovddasta NSR/SáB Deanu gieldastivrras. Sámeálbmot bellodaga, Sámikopiija, Sámi fágagirjječálliid ja jorgaleddjiid searvvi, Tana ballklubb ja Fanasgietti gilisearvvi miellahttu.


Loga eanet NSR politihka birra min válgaprográmmas.

Trond Are Anti YouTube:s

Dáppe gávnnat eanet govaid Trond Ares

Kommenter denne artikkelen   
NSR medias
Evttoha ásahit priváhtaskuvllaid
Presideanta lea vuollánan
NSR ovddida otne eahpeluohttamuša
NSR ii arvan árvalit eahppeluohttámuša...
Olli ferte čilget oaiviliiddis

 

Maŋimuš kommentárat artihkkalaiidda

NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Berrejit ásahit studeantastipeandda
  • 55nl
Duhtavaš go sámegielstipeanda lea lassánan
  • cuhRbaCCgbGvKR
  • Tøffa govva!

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Poastboksa 173 - 9521 GUOVDAGEAIDNU
Tlf.: +47 78 48 69 55  * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

Hápmen: Samipress Medietjenester
Siidovuogádat:
Interkodex A/S