RSS-feed

Velg språk!

Utskriftsvennlig versjon Sámi vuorrasat eai áddehala doaktáriiguin
Kirsti Guvsám ja Lisbeth Somby leaba čállán dán lohkkiidčállosa.
Buot sámi vuorrasiin lea vuoigatvuohta oažžut divššu iežaset eavttuid vuođul. Norgga Sámiid Riikkasearvi (NSR) oaivvilda ahte sámegiella, sámi árvvut ja árbevirolaš sámi biepmu galgá leat dehálaš oassin fuolahusfálaldagas.

Almmuhuvvon: 21.08.2009

Mii dáhttut dáhkidit ahte min vuorrasat galget beassat sámástit doaktára luhtte. Dát lea deháleamos ášši mainna mii áigut bargat boahttevaš sámediggeáigodagas. Mii leat juo árvalan muhtin doaimmaid, ja mii áigut ain ráhčat daid čađahit.

Go giella jávká

Oallugat dáidet muitit dokumentára ” Min mors hemmelighet” man TV2 sáddii mannan dálvvi. Dat lei nissonolbmo birra gii easkka ollesolmmožin fuomášii ahte su eadni lea sápmelaš. Dađi bahát dát ii leat oktonas dáhpáhus, ahte vuoras sápmelaččat masset iežaset nubbingiela dárogiela, ja eai šat gulahala go eatnigillii sámegillii. Dokumentára čielgasit čájehii ahte go olmmoš dárbbaša divššu, de lea eatnigiella deháleamos gulahallanávnnas. Dan fertet mii váldit duođas.

Vuorrasat lassánit

Mátta-Norggas lassánit sámi vuorrasat sákka. Olu sápmelaččat leat fárren máttás, juogo barggu geažil, go leat guoimmi gávdnan dahje eará sivaid geažil. Oallugat sis dál leat boarásmuvvamin, ja servodahkii čuožžilit ođđa hástalusat. Mo galgat láhččit dili buoremusat dáid vuoras sápmelaččaide geat ásset olggobealde sámi guovddáš guovlluid?

Ássanbáiki ii galgga divššu mearridit

NSR oaivvilda ahte buot sápmelaččain lea riekti oažžut heivehuvvon dearvvašvuođafálaldaga, beroškeahttá gos riikkas mii ássat. Gos vállje ássat ii galgga mearridit makkár fálaldaga oažžu. Lea stuorra hástalus čoavdit dán dohkálaš vuogi mielde – ja dan hástalusain leat mii dál bargamin!

Oahpu dehálaš

NSR oaivvilda ahte ferte ráhkadit oahpponeavvuid ja kursafálaldagaid divššáriidda geat barget sámi pasieanttaiguin. Sámi kulturáddejupmi berre maid leat oassin vuođđooahppus buot dearvvašvuođabargiin olles riikkas. Mii áigut maid bargat dan ala ahte muhtin dihto ásahusat guovlluin gos ásset olu sápmelaččat, ožžot erenoamáš ovddasvástádusa sámi pasieanttaide. Dáid ossodagain galget bargit oahppat sámi kultuvrra birra ja sis galgá leat áddejupmi sámegiela ektui. NSR oaivvilda ahte ferte ásahuvvot sámi našunála gelbbolašvuođaguovddáš geas lea ovddasvástádus bagadit ja oahpahit dearvvašvuođabargiid sámi pasieanttaid ektui.

Lea hoahppu dáid áššiid čoavdit.

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR medias
Evttoha ásahit priváhtaskuvllaid
Presideanta lea vuollánan
NSR ovddida otne eahpeluohttamuša
NSR ii arvan árvalit eahppeluohttámuša...
Olli ferte čilget oaiviliiddis

 

Maŋimuš kommentárat artihkkalaiidda

NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Berrejit ásahit studeantastipeandda
  • 55nl
Duhtavaš go sámegielstipeanda lea lassánan
  • cuhRbaCCgbGvKR
  • Tøffa govva!

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Poastboksa 173 - 9521 GUOVDAGEAIDNU
Tlf.: +47 78 48 69 55  * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

Hápmen: Samipress Medietjenester
Siidovuogádat:
Interkodex A/S