RSS-feed

Velg språk!

Utskriftsvennlig versjon Ain eahpesihkkarvuohta sámi luohkká ektui
Aili Keskitalo lea Norgga Sámiid Riikkasearvvi (NSR) presideantaevttohas.
Eai leat go gávcci beaivve vel dassážii go skuvllat álget, muhto lihkka eai dieđe logeneare oahppit Álttá suohkanis makkár skuvlii ja makkár luohkkái sii galget álgit. Sivva lea ahte ii leat vel mearriduvvon šaddá go sierra sámi luohkká suohkanis vuoi ii.

Almmuhuvvon: 11.08.2009

Dál fertejit politihkalaš jođiheaddjit Álttá suohkanis čoavdit ášši ja čájehit buorredáhtolašvuođa, gáibidit Norgga Sámiid Riikkasearvi (NSR) preassadieđáhusas.

- Dát ášši lea jorramin skandálan. Sámi váhnemat ja mánát Álttás leat guhká vuordán čielggadeami, ja gávcci beaivve ovdal go skuvla galgá álgit eai vel dieđe mánát guđe skuvlii sii galget álgit. Mun garrasit ávžžuhan Álttá suohkana čájehit buorredáhtolašvuođa dán áššis, ja háliidan muittuhit sin ahte sis lea vejolašvuohta fállat buoret sámegielfálaldaga go dan maid láhka gáibida, cealká presideantaevttohas Sámediggái Aili Keskitalo (NSR).

 

Ášši duogáš:

Váhnenjoavku Álttás leat gáibidan ahte ásahuvvo sierra sámi luohkká gos buot oahpahus galgá leat sámegillii. Oahpahuslága mielde lea suohkan geatnegahtton fállat dán jus unnimusat logi oahppit dan gáibidit.

Eahpesihkarvuohta sámegielluohká ektui sáhttá leat dagahan ahte muhtin váhnemat eai leat duođaštan ahte sii áigot geavahit fálaldaga. Dál leat ovcci ohppiid váhnemat geat sihtet sámegielluohká – okta unnit go unnimus mearri lágas. Vásáhusat čájehit ahte eambbosat servet dákkár fálaldagaide maŋŋil go vuos leat ásahuvvon.

Álttás álget skuvllat borgemánu 19. beaivve.

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR medias
Evttoha ásahit priváhtaskuvllaid
Presideanta lea vuollánan
NSR ovddida otne eahpeluohttamuša
NSR ii arvan árvalit eahppeluohttámuša...
Olli ferte čilget oaiviliiddis

 

Maŋimuš kommentárat artihkkalaiidda

NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Berrejit ásahit studeantastipeandda
  • 55nl
Duhtavaš go sámegielstipeanda lea lassánan
  • cuhRbaCCgbGvKR
  • Tøffa govva!

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Poastboksa 173 - 9521 GUOVDAGEAIDNU
Tlf.: +47 78 48 69 55  * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

Hápmen: Samipress Medietjenester
Siidovuogádat:
Interkodex A/S