RSS-feed

Velg språk!

Sámi giellaguovddáš Mátta-Várjjagis
Elin Henriksen
Mátta-Várjjatsámegiella gullo hárve Girkonjárgga čoahkkebáikkis. Eanas sápmelaččat Mátta-Várjjagis leat massán gielaset. Dan ferte duođas váldit, cealká Elin Henriksen (NSR/SáB)

Almmuhuvvon: 10.06.2009

Sámegiella galggašii gullot Mátta-Várjjatservodagas. Sámegiela ferte oahpahit álbmogii, vai boahtte buolva máhtášii hállat sámegiela, ja sámegiella šattašii seammá lunddolaš go sámi kultuvra ja sámi árbevierut leat dál. Dát lea stuorra bargu. Dan ferte bargat rievttes láhkái vai šattašii buorre boađus.

NSR/SáB evttoha giellaguovddáža

Norgga Sámiid Riikkasearvi/Sámi álbmotbellodat evttohii mannan sámediggečoahkkimis ásahit sámi giellaguovddáža Máttá-Várjjagii, ja árvalii Girkonjárgga heivvolaš báikin. Ovdal ásaheami ferte vuos vuđolaččat čilget guovddáža sisdoalu ja ovddasvástádusa.

Galggašii Girkonjárgii ásahuvvot

NSR/SáB ii leat cealkán ahte guovddáš galgá gullát Isak Saba guovddáža vuollái Vuonnabađas, nu go soapmásat leat čuoččuhan lohkkiidreivves mannan vahku. NSR/SáB deattuha ahte ferte kártet máŋga vejolašvuođa, vai giellaguovddáš doaimmašii nu bures go vejolaš Mátta-Várjjagis. Ulbmil lea goit ásahit giellaguovddaža. Giellaguovddážat leat bargan hui buori barggu eará báikkiin – muhtun báikkiin leat sámesearvvit jođihan giellaguovddážiid ja muhtun báikkiin dat gullet suohkanii.

Sámástit fal!

NSR/SáP čielga ulbmil lea sámástanbáikkiid ráhkadit, sorjjakeahttá dain fálaldagain mat leat Unjárggas ja eará báikkiin. Dieđusge fertejit ásahusat gulahallat ja ovttasbargat oktasaš áššiiguin. Min ulbmil lea dattetge oažžut giellaguovddáža mii doaibmá buohkaid váras Mátta-Várjjagis, ja mas galggašedje leat dievva doaimmat min olbmuide. Makkár namma guovddážis galgá leat, ja movt galgá leat oaidnit, dan mii sáhttit hállat go bargu lea boahtán johtui ja mii leat bidjan virgái prošeaktajođiheaddji.

Gulahallan:

Elin Henriksen, mobil 92483028
Norgga Sámiid Riikkasearvvi/Sámi álbmotbellodaga 3. evttohas, Nuortaguovllu válgabiires

Dárogillii/på norsk

Kommenter denne artikkelen   
NSR medias
Evttoha ásahit priváhtaskuvllaid
Presideanta lea vuollánan
NSR ovddida otne eahpeluohttamuša
NSR ii arvan árvalit eahppeluohttámuša...
Olli ferte čilget oaiviliiddis

 

Maŋimuš kommentárat artihkkalaiidda

NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Berrejit ásahit studeantastipeandda
  • 55nl
Duhtavaš go sámegielstipeanda lea lassánan
  • cuhRbaCCgbGvKR
  • Tøffa govva!

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Poastboksa 173 - 9521 GUOVDAGEAIDNU
Tlf.: +47 78 48 69 55  * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

Hápmen: Samipress Medietjenester
Siidovuogádat:
Interkodex A/S