RSS-feed

Velg språk!

Eanet sámi mánáid- tv!
Mis leat beaivválaš sámi ođassáddagat - dál lea áigi ásahit beaivválaš mánáid-tv sámegillii!
Presideantaevttohas Aili Keskitalo (NSR) gáibida ahte Sámediggi váldá oktavuođa NRK`ain buoridandihti fálaldaga sámi mánáide, sihke ođđa prográmmaid buvttadit muhto maiddái filmmaid ja prográmmaid dubben.

Almmuhuvvon: 27.05.2009

- Sámi mediafálaldat mánáid lea hui vánis. Eai leat boahtán ođđa fálaldagat moatti jahkái. Nu ii sáhte leat. Mii eallit jagis 2009, ja ođđa digitála teknologiija dagaha ahte livčče galgan álki čáhkket sáddenáiggi maiddái beaivválaš sámegielat mánáid-tv sáddagiidda, oaivvilda Keskitalo.

Sámegiella heavvana

Mediafálaldat sámegillii lea hui dehálaš sámi mánáid giellaovdáneapmái, giela stahtusii ja oinnolašvuhtii servodagas. Sámi giellaarenat olggobealde oahpahusvuogádagaid leat dehálaš doarjjan giellabargguide mat dahkkojit ruovttuin, mánáidgárddiin ja skuvllain. Maiddái sámi mánáide leat eanet ja eanet mediafálaldagat olahanmuttus, sihke TV ja interneahta bokte, ja sámegielfálaldat heavvana daid sisa.

NRK Superii maid sámegiella

- Muittuhan ahte mánáid-tv fálaldat dárogielat mánáide lassánii ollu go NRK álggahii ođđa digitála tv- kanála NRK Super. Maiddái sámi mánát berrešedje beassat ávkkástallat NRK:a lassi sáddennávccain. Mihttun ferte leat beaivválaš sámi mánáid-tv sáddagat.

TV2`s maid ovddasvástádus

NSR evttoha ahte Sámediggi váldá ášši bajás NRK Sámi Radioin ja guovddáš NRK, ulbmilin oažžut ođđa viiddiduvvon mánáid- tv sáddagiid sámi mánáide. Maiddái kommersiealla tv- kanálat fertejit hástaluvvot buoridit sin sáddenfálaldaga sámi mánáide, oaivvilda NSR.

Kommenter denne artikkelen   


Kommentarer:
TV-Šovv av Einejord Márehis 26.05.2009 18:49
Sámi mánáid-TV lea hui dehálaš, ja lea maid buorre go NRK bidjá mánáid-TV internehttii www.nrk.no/manaidtv. Dál galggašedje bidjat ovddeš Kákáoš TV-Šovvaid mai!!
NSR medias
Evttoha ásahit priváhtaskuvllaid
Presideanta lea vuollánan
NSR ovddida otne eahpeluohttamuša
NSR ii arvan árvalit eahppeluohttámuša...
Olli ferte čilget oaiviliiddis

 

Maŋimuš kommentárat artihkkalaiidda

NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Berrejit ásahit studeantastipeandda
  • 55nl
Duhtavaš go sámegielstipeanda lea lassánan
  • cuhRbaCCgbGvKR
  • Tøffa govva!

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Poastboksa 173 - 9521 GUOVDAGEAIDNU
Tlf.: +47 78 48 69 55  * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

Hápmen: Samipress Medietjenester
Siidovuogádat:
Interkodex A/S