RSS-feed

Velg språk!

Utskriftsvennlig versjon Julevsámegielat rávisolbmooahppu vártnuhis dilis
Sámediggeáirras Miriam Paulsen (NSR) váruha julevsámegiela rávisolbmooahpahusa leat vártnuhis dilis.
Lea stuorra dárbu rávisolbmoohppui julevsámegillii sidjiide geat leat massán giela muhto dáhttot dan fas oahppat. - Dađi bahát lea julevsámi rávisolbmooahppu duššamin systemii, go ii oktage váldde das ovddasvástádusa, cealká sámediggeáirras Miriam Paulsen (NSR) preassadieđáhusas.

Almmuhuvvon: 07.10.2008

- Mun garrasit ávžžuhan Divttasvuona suohkana, Nordlándda Fylkkasuohkana, Nordlándda Fylkkamánni, Sámedikki, Bargo- ja searvadahttindepartemeantta ja Árrana ovttasráđiid čoavdit dili nu ahte fálaldat sáhttá álggahuvvot farggamusat, dadjá sámediggeáirras gii maid lea Sálto sámesiebrre-NSR jođiheaddji.

Sámesearvvi kurssat eai leat doarvái

Sámesearvi pláne ieš lágidit giellakurssaid dálvvi mielde, muhto jođiheaddji Miriam Paulsen deattuha ahte sámesearvi ii sáhte okto váldit dán ovddasvástádusa badjelasat. – Mii dáhttut váikkuhit dasa ahte rávis sápmelaččat ožžot vejolašvuođa oahppat julevsámegiela, muhto min kurssat lea dušše ávkin álgoheađis. Dákkár kurssaid lágideapmi duollet dálle ii atte dárbbašlaš bissovašvuođa, muittuha Paulsen.

Erenoamáš dehálaš váhnenolbmuide

Lea erenoamáš dárbu njálmmálaš sámegielkurssaide nu ahte nuorra váhnemat buorebut sáhttet sámástit mánáidisguin. Dát lea hui dehálaš boahttevaš buolvvaid sámegielgeavaheapmái sihke priváhta ja almmolaš oktavuođain. Lea maid dehálaš dan dáfus ahte gulahallan mánáid ja sámegielat áhkuid ja áddjáid gaskkas buorrána.

Geavat sámeálbmotfoandda!

Norgga Sámiid Riikkasearvi (NSR) lea ovdal cealkán ahte berre farggamusat álggahit sámegielat alfabetiserenkampánja rávis sápmelaččaid várás, ja ahte dasa berre geavahit sámeálbmotfoandda ruđaid.

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR medias
Evttoha ásahit priváhtaskuvllaid
Presideanta lea vuollánan
NSR ovddida otne eahpeluohttamuša
NSR ii arvan árvalit eahppeluohttámuša...
Olli ferte čilget oaiviliiddis

 

Maŋimuš kommentárat artihkkalaiidda

NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Berrejit ásahit studeantastipeandda
  • 55nl
Duhtavaš go sámegielstipeanda lea lassánan
  • cuhRbaCCgbGvKR
  • Tøffa govva!

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Poastboksa 173 - 9521 GUOVDAGEAIDNU
Tlf.: +47 78 48 69 55  * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

Hápmen: Samipress Medietjenester
Siidovuogádat:
Interkodex A/S