RSS-feed

Velg språk!

Guovdageainnus sihke ođđa ja ovdalaš stivralahtut
Aili Keskitalo, gii maid lea NSR parlamentáralaš jođiheaddji, lea válljejuvvun Guovdageainnu Sámiid Searvvi jođiheaddjin.
Guovdageainnu sámiid searvi lea válljen Aili Keskitalo searvvi ođđa jođiheaddjin. Stivralahtut leat Marit Meløy Utsi, Kirsten Susanne Logje, Turid Westerheim  ja Mikkel Aslak Logje.

Almmuhuvvon: 21.05.2008

Guovdageainnu sámiid searvi lea dán jagi, nu go ovdalge jagiid, čohkken nissonduojáriid duodjemárkaniidda ja leamaš mielde juohkimin Áillohaš muitobálkkašumi čeahpes musihkkárii Sámis. Nu boahtá ovdan sámiid searvvi jahkedieđáhusas.

Sámiid searvi lea mielde lágideamen Sámi musihkkafestivála. Dát lea gáibidan hui ollu návccaid ovddit stivrras/jođiheaddjis. Giitu ovddeš jođiheaddjái Márehii, ja maiddái Ellen J. Sara Eirai, go soai leaba GSS ovddastan Musihkkafestivála stivrras, ja giitu Kirsten Susanne Logjii ja Sten Olav Hættai, geat leaba produseanttajoavkkus mielde leamaš.

GSS lea lágidan 53 SOL-kurssa diibmá. Buorre bargu min oahppojođiheaddjis, Inger Marie Tornensisa bealis, SOLas ja dieđusge viššalis miellahtuin.

40- jagi ávvudeapmi čakčat

Aili Keskitalo maid muitala ahte searvi lea ráhkkaneamen NSR 40-jagiávvudeapmái čakčat. Searvi áigu leat mielde kulturprográmma hápmemim ja fállat miellahtuide ja earáide fáddáčoahkkimiid mas leat maid kulturdáhpahusat.

Politihkalaš barggut

Guovdageainnu sámiid searvvi ovddasteaddjit leat mannamin válgaseminárii Romssas dán vahkkoloahpa.

- Luohttámušolbmot galget beassat cealkit maid sii oaivvildit Norgga Sámiid Riikkasearvvi birra ja NSR barggu birra Sámedikkis, dadjá Aili Keskitalo ja diehtá máŋggas duođaid livčče háliidan ahte NSRs livččii čielga ja nanus eanetlohku Sámedikkkis.

Ovdal čakčamánu 1. beaivvi galget Guovdageainnus sámiid searvi, Kárášjoga sámiid searvi, Máze sámiid searvi ja Porsáŋggu sámiid searvi válljet daid olbmuid geat galget ovddastit sin searvvi ođđa válgastivrras Ávjováre válgabiires. Válgastivrra bargu šaddá čađahit buori nominašuvdnačoahkkima.

Denne artikkelen på norsk

Kommenter denne artikkelen   
NSR medias
Evttoha ásahit priváhtaskuvllaid
Presideanta lea vuollánan
NSR ovddida otne eahpeluohttamuša
NSR ii arvan árvalit eahppeluohttámuša...
Olli ferte čilget oaiviliiddis

 

Maŋimuš kommentárat artihkkalaiidda

NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Berrejit ásahit studeantastipeandda
  • 55nl
Duhtavaš go sámegielstipeanda lea lassánan
  • cuhRbaCCgbGvKR
  • Tøffa govva!

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Poastboksa 173 - 9521 GUOVDAGEAIDNU
Tlf.: +47 78 48 69 55  * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

Hápmen: Samipress Medietjenester
Siidovuogádat:
Interkodex A/S