RSS-feed

Velg språk!

Ásat sámi dáiddamusea!
Sámediggeáirras Synnøve Solbakken-Härkönen (NSR) oaivvilda dál leat áigi ollášuhttit dáiddamusea plánaid.
Norgga Sámiid Riikkasearvvi (NSR) sámediggejoavku dál garrasit ávžžuha Sámedikki ja Ráđđehusa ovttasráđiid váikkuhit nu ahte Sámi dáiddamusea plánat viimmat ollašuvvet. Sámediggeáirras Synnøve Solbakken-Härkönen (NSR) sávvá ahte dáiddamusea sáhtašii huksegoahtit boahtte jagi.

Almmuhuvvon: 21.04.2008

- Mii oaivvildat ahte farggamusat ferte juolluduvvot ruđat dáiddamusea prošekteremii. Dasto lea dehálaš ahte vuoruhuvvo ruhta 2009 stádabušeahtas, nu ahte dáiddamusea beasašii huksegoahttit, cealká sámediggeáirras Synnøve Solbakken-Härkönen (NSR) preassadieđáhusas.

Lea áigi čađahit plánaid

- Dál leat mii máŋggaid jagiid juo hállan našunála dáiddamusea birra, ja dál lea áigi čađahit plánaid. Odne vurkejit divrasis sámi dáidaga heajos lanjain, ja mii bállat ahte oasit das sáhttet billašuvvat. Lea maid surgat go olbmot eai beasa dán čáppa dáidaga vásihit, cealká Solbakken-Härkönen.

Dál eai beasa olbmot oaidnit dáidaga

Sámi dáidagis lea stuorra árvu ja dan ferte albmáláhkii vurkkodit nu ahte maiddái min maŋisboahttit besset dan návddašit, ja ferte maid láhččit nu ahte almmolašvuohta beassá dan oaidnit. Áidna vuohki mo dan olaha lea ásahit institušuvnna mii sáhttá áimmahuššat dáidaga dáiddafágalaš ja museafágalaš mihttomeriid mielde.

Lea čatnon stáda eiseváldiid buorredáhtolašvuhtii

Maŋemuš 12 jagiid leat aktiivvalaččat ráhčan dan ala ahte ásahit sámi našunála dáiddamusea. Váikke vel sihke dáiddárorganisašuvnnat ja Sámediggi leat bidjan olu návccaid dasa, de eai leat plánat vel ollašuvvan. Dákkár ásaheapmi lea ollásit čatnon stáda eiseválddiid ruđalaš juolludeamis.

Kommenter denne artikkelen   
NSR medias
Evttoha ásahit priváhtaskuvllaid
Presideanta lea vuollánan
NSR ovddida otne eahpeluohttamuša
NSR ii arvan árvalit eahppeluohttámuša...
Olli ferte čilget oaiviliiddis

 

Maŋimuš kommentárat artihkkalaiidda

NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Berrejit ásahit studeantastipeandda
  • 55nl
Duhtavaš go sámegielstipeanda lea lassánan
  • cuhRbaCCgbGvKR
  • Tøffa govva!

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Poastboksa 173 - 9521 GUOVDAGEAIDNU
Tlf.: +47 78 48 69 55  * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

Hápmen: Samipress Medietjenester
Siidovuogádat:
Interkodex A/S