RSS-feed

Velg språk!

Utskriftsvennlig versjon Manne eamiálbmotbuhtadus?
NSR jodiheaddji Silje Muotka
Norgga Sámiid Riikkasearvi (NSR) háliida ahte odda minerálaláhka doahttala álbmotrievtti. Lágas ferte mearriduvvot eamiálbmotbuhtadus maid Sámediggi galgá oažžut go minerálafitnodagat vižžet minerálaid sámi guovlluin. Nu cállá NSR jodiheaddji dán lohkkiidcállosis.

Almmuhuvvon: 10.04.2008

NSR mielas eamiálbmotbuhtadus cilge duohta dili, namalassii ahte minerálaroggamat sáhttet billistit sámi servodaga ja juobe bágget sámi servodaga nuppástuvvot. Sápmelaccaide maid galgá máksojuvvot veaháš dienas og fitnodagat vižžet ii-odasmahtti minerálaid. Eamiálbmotbuhtadus lea áibbas dárbbašlaš dákkár gaskavuodain. NSR oaivvilda ahte Sámediggi galgá beassat cealkit sápmelaccaid oaivila ovdal go fitnodagat álggahit stuorra roggamiid. Danne go Sámediggi galgá gáhttet sámi ealáhusaid boahtteáiggi ja birgenlági.

Sámediggi ovdánahttá servodaga

Eamiálbmotbuhtadus sáhttá nannet sápmelaccaid dilálašvuoda. Eamiálbmotbuhtadus sáhttá ovdamearkka dihte bearráigeahccat ahte báikkálaš gálvovuovdit besset gálvvu vuovdit rogganfitnodagaide ja oahppat rogganbargguid. Go roggamis dine, de ferte veaháš dienas boahtit báikegoddái. Sámediggi gal máhttá báikegoddái addit ruda. Sámediggi han juolluda Sámi ovdánahttinfoandda rudaid ja guovttegielalašvuoda rudaid.

Sámediggi ovttasbarga fylkkasuohkaniidguin ja soahpá fylkkaiguin man láhkái galgá vuoruhit rudaid sámi servodagaide. Sámediggi lea šiehtadalli, ja bidjá maid ieš rudaid doaimmaide. Nuppit eamiálbmogat leat oahppan dán láhkái birget, joint-venture vuogi mielde. Sápmelaccat fertejit muhtun ráje rievdadit birgenlági, ja sáhttet oažžut veahki Sámedikkis vai sámi servodagain sáhttá leat ealli doaibma maiddái boahtteáiggis.

Ii dušše Finnmárkkus

Sámediggi ja Ealáhusdepartemeanta galget konsulteret odda minerálalága birra cuo?ománu 11. beaivvi. BB lea juo Finnmárkku bargiidbellodaga jahkecoahkkimis buktán konklušuvnna. Konsultašuvdna orru leamen dušše mahkáš, ja guoros sánit. Muhto, dás lea sáhka stuorra politihkalaš áššis. Minerálaláhka galgá doaibmat miehtá riikka, ii dušše Finnmárkkus. Sámit eai ása dušše Finnmárkkus, ja BB ii oro oba muitiminge dán.

Ii galgga vuollánit heajos šiehtadusain

Juohkehaš berre diehtit ahte minerálaroggamiin leat ollu vejolašvuodat. Das boahtá sihke dienas ja vejolašvuohta ovdánahttit báikegottiid. Hui šállošahtti jos dákkár dehálaš láhka ii doahttal álbmotrievtti. Ealáhusat orrot váldimin ovddasvástádusa vaikko BB-njunnošat eai váldde ovddasvástádusa. Aitto ásahuvvon fitnodat Norsk Bergindustri lea váldán duodas eamiálbmotášši, muhto BB njunuš politihkkarat gilvalit gávdnamis feara makkár evttohusaid vai eai dárbbaš loktet minerálalága govttolaš ja buori dássái, vai doahttalivccii álbmotrievtti.

BB sámediggepresideanta Egil Olli lea áigá juo vuollánan minerála áššis. Sápmelaccaid leat jávohuhttán go dácca bellodatpolitihkka stivre Sámedikki.

Gulahallan:

Silje Muotka, 98487576

Denne artikkelen på norsk

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR medias
Evttoha ásahit priváhtaskuvllaid
Presideanta lea vuollánan
NSR ovddida otne eahpeluohttamuša
NSR ii arvan árvalit eahppeluohttámuša...
Olli ferte čilget oaiviliiddis

 

Maŋimuš kommentárat artihkkalaiidda

NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Berrejit ásahit studeantastipeandda
  • 55nl
Duhtavaš go sámegielstipeanda lea lassánan
  • cuhRbaCCgbGvKR
  • Tøffa govva!

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Poastboksa 173 - 9521 GUOVDAGEAIDNU
Tlf.: +47 78 48 69 55  * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

Hápmen: Samipress Medietjenester
Siidovuogádat:
Interkodex A/S