RSS-feed

Velg språk!

Utskriftsvennlig versjon Gáivuona Sámesearvvi jođiheaddjeválga
Govas lea Gáivuona Sámiid Searvvi ovddeš stivra oktain NSR jođiheddjiin Silje Muotka.
Jahkečoahkkin válljii Janne Hansen jođiheaddjin Gáivuona sámesearvvis. Stivralahtut leat Sara Lervoll, Henrik Olsen, Håkon Eriksen ja Tor Mikalsen. Hansen lea maid riikkastivrra sadjásaš lahttu ja mielde NSR prográmmalávdegottis mii lea čállimin NSR válgaprográmma, nu go son maiddái lei mannan válggain.

Almmuhuvvon: 01.04.2008

Searvi ávvudii 30 jagi Mearrabuvrriin jagis 2007, ja feastamállásat ledje dieđusge sávzaoaivvit. NSR-jođiheaddji Silje Muotka lei mielde, ja vuosttaš stivrras leigga boahtán Øystein ja Gunnar Steinlien.

Árbevirolaš ođđajagidoalut

Olmmáivákkis lea árbevierru gárvodallat ja ráiddus vázzit ođđajagiruohta. Ráidovázzit gohčoduvvojit ođđabeaigállun ja go ledje ráiddus vázzán, de besse buohkat návddašit biđđosa.

- Dát árbevierru lea fas ealáskan ja dán jagi ledje eambbo ođđabeaigállut go diibmá, sihke dat geat ieža vázze ráiddus, ja geahččit, muitala searvvi jođiheaddji Janne Hansen. Searvi lei maid mielde lágideamen sámi álbmotbeaivvedoaluid Gáivuonas.

Sámevuoigatvuođat stuorra ášši

Sámesearvvi politihkalaš doaimmat mannan jagi leamaš sámi vuoigatvuođalávdegotti bargui oahpásmuvvat ja guorahallat lávdegotti árvalusaid.

Riddoguolástuslávdegotti bargu lea maid dehálaš. Vaikko lávdegotti árvalus lea Finnmárkku rittu várás, de lea ávkkálaš geahččat makkár váikkuhusat das sáhttet šaddat Romssa riddui ja lullelis guovlluide.

Gelddolaš ođđa válgaortnet

Nubbi dehálaš politihkalaš ášši leamaš Sámedikki ođđa válgaortnet. 

– Mii illudit oahpásmuvvat ođđa válgaortnegii mii doaibmagoahtá boahtte sámediggeválgga. Boahtte válgga mii cegget oktasaš listtu Romssa sámeservviin, Sáčča ja biras sámiid servviin ja Moskavuona NSRain, muitala stivralahttu ja sámediggeáirras Tor Mikalsen.

Gáivuona sámesearvvi interneahttasiidu vuonan.no lea dehálaš diehtojuohkinreaidu masa jámma almmuhuvvojit dieđut.

Gulahallandieđut Gáivuona NSRii gávnnat dás.

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR medias
Evttoha ásahit priváhtaskuvllaid
Presideanta lea vuollánan
NSR ovddida otne eahpeluohttamuša
NSR ii arvan árvalit eahppeluohttámuša...
Olli ferte čilget oaiviliiddis

 

Maŋimuš kommentárat artihkkalaiidda

NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Berrejit ásahit studeantastipeandda
  • 55nl
Duhtavaš go sámegielstipeanda lea lassánan
  • cuhRbaCCgbGvKR
  • Tøffa govva!

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Poastboksa 173 - 9521 GUOVDAGEAIDNU
Tlf.: +47 78 48 69 55  * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

Hápmen: Samipress Medietjenester
Siidovuogádat:
Interkodex A/S