RSS-feed

Velg språk!

Utskriftsvennlig versjon Deanus ja Várjjagis ráhkkaneamin válggaide
Trond Are Anti lea Deatnogátti Sámiid Searvvi jođiheaddji.
Deanus ja Várjjagis leat dál ráhkkaneamen 2009 sámediggeválgii. Boahtte Sámedikki válgga hástalusat leat ge fáddán Deatnogátte Sámiid Searvvi (DGSS) jahkečoahkkimis bearjadaga njukčamanu 7.b. dii. 17:00-18:30 Fanasgiettis Deatnogátti Sámiid Searvvi dálus. Čoahkkima maŋŋá leat feastamállásat.

Almmuhuvvon: 03.03.2008

Olles Nuorta-Finnmárku lea boahtte sámediggeválgga rájis oktasaš válgabiire. Dát ođđa válgabiire galgá válljet 6 áirasa Sámediggái. Sihke NSR:a báikkálaš searvvit ja SáB leat ráhkkanišgoahtán ođđa hástalusaide maid válgabiiriid ovttastahttin mielddisbuktá.

Deanu SáB:as lea jahkečoahkkin seamma beaivvi, seamma báikkis, ja dalá maŋŋá DGSS:a čoahkkima. Dán čoahkkimis joatkašuvvá  ášši digaštallan.

Massii áirasis

Odne lea oainnat sihke Deanu ja Várjjaga válgabiiriin NSR:as ja Sámeálbmot bellodagas oktasaš válgalista. Guktuid válgabiiriin lea oktasaš listtain okta sámediggeáirras. Deatnu massii áirasis go Jánoš Trosten geassádii ja ásahii iežas ovttaolbmo joavkku.  - Mii fertet dál juo ráhkkanišgoahtit válggaide, go fertet uhcit eanet cegget ođđa oktasaš válgaorganisašuvnna stuoriduvvon válgabiirii, dadjaba Trond Are Anit, DGSS jođiheaddji, ja John Trygve Solbakk, Deanu SáB jođiheaddji.

Unjárggas guossit

Soai doaivuba maiddái ahte Unjárgga báikkálaš servviin boađášedje guossin sin jahkečoahkkimiidda. Deanu ja Unjárgga searvvit han álggahedje juo digaštallama  oktasaščoahkkimis ovdalaš jahkemolsuma. Jahkečoahkkimis oassálasttii maiddái NSR:a jođiheaddji Silje Muotka.

Jahkečoahkkima áššelistu:

 1. Dohkkehit gohččuma
 2. Válljet čoahkkinjođiheaddji ja čálli
 3. Dohkkehit áššelisttu
 4. 2007 jahkedieđáhus
 5. 2007 rehketdoallu
 6. DGSS dállu. Mo dan boahtteáigi? Mo gokčat goluid ja dan geavahus.
 7. Sisaboahtán áššit
 8. Válljet luohttámušolbmuid
 9. Boahtte Sámedikki válgga hástalusat

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR medias
Evttoha ásahit priváhtaskuvllaid
Presideanta lea vuollánan
NSR ovddida otne eahpeluohttamuša
NSR ii arvan árvalit eahppeluohttámuša...
Olli ferte čilget oaiviliiddis

 

Maŋimuš kommentárat artihkkalaiidda

NSRs historie
 • Bokep Online Fardad
 • På tide å oppdatere?
Berrejit ásahit studeantastipeandda
 • 55nl
Duhtavaš go sámegielstipeanda lea lassánan
 • cuhRbaCCgbGvKR
 • Tøffa govva!

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Poastboksa 173 - 9521 GUOVDAGEAIDNU
Tlf.: +47 78 48 69 55  * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

Hápmen: Samipress Medietjenester
Siidovuogádat:
Interkodex A/S