RSS-feed

Velg språk!

Oslo ja biras sámi mánáidgárdefálaldat Sámedikkis
Kirsti Guvsám vuordá ahte buot sámi mánáin Oslo guovllus galggašii leat dohkkálaš sámi mánáidgárdefálaldat.
Norgga Sámiid Riikkasearvvi sámediggeáirras Kirsti Guvsám lea vuorjašuvvan Oslo guovllu sámi mánáidgárdefálaldaga ektui. Dál son lokte ášši Sámedikki dievasčoahkkimis mii dáid beivviid lágiduvvo Kárášjogas.

Almmuhuvvon: 26.02.2008

Guvsám čujuha dasa ahte sámi mánáidgárdi Oslos lea áidna sámi mánáidgárdefálaldat olles Mátta-Norggas. Sámi mánát geat ásset Oslo ránnjágielddain ii leat vejolašvuohta ohcat mánáidgárdesaji Oslo gielddas, lihkká vaikke Oslo sámi mánáidgárddis livčče rabas sajit. Váikkuhus das lea ahte sámi mánáidgárdi ferte deavdit guoros sajiid dáža mánáiguin. Eará váikkuhus lea ahte mánát geain odne lea sadji mánáidgárddis muhto ásset eará gielddas, masset dál mánáidgárdesaji.

Bisuhit sámi giela ja kultuvrra

Mánáidgárddi mihttomearri lea ahte maiddái mánáin geat ásset olggobealde sámi váldoguovlluid, galgá leat vejolašvuohta bisuhit ja ovdánahttit sámi giela ja kultuvrra. Sámi mánáidgárdi Oslos áigu nannet mánáid identitehta ja gullevašvuođa sámivuhtii ja čanastit dán mánáid gávpoteallimii.

Ii fal deavdit dáža mánáiguin

NSR sámediggejoavkku mielas ii leat dohkálaš ahte sámi mánáidgárddi sajiide devdojit dáža mánát. Guvsám muittuha ahte buot gielddat galget láhččit dili nu ahte sámemánát sáhttet ovdánahttit gielaset ja kultuvrraset iešguđet mánáidgárddiin.  

Ferte leat fálaldahkan ránnjágieladdaide maid

Fylkkarájit ja gielddarájit leat dávjá hehttehussan sámi servodaga ovdánahttimis. Kirsti Guvsám oaivvilda ahte sámi mánáidgárdi Oslos ferte šaddat Oslo ja biras mánáidgárdin. Ferte leat vejolaš gávdnat čovdosa mas eará gielddat sáhttet “oastit” sajiid Oslo gielddas.

NSR vuordá dál ahte Sámediggeráđđi álggaha ságastallama sihke Oslo gielddain ja ránnjágielddaiguin, nu ahte ášši farggamusat čoavdašuvašii.

Kommenter denne artikkelen   
NSR medias
Evttoha ásahit priváhtaskuvllaid
Presideanta lea vuollánan
NSR ovddida otne eahpeluohttamuša
NSR ii arvan árvalit eahppeluohttámuša...
Olli ferte čilget oaiviliiddis

 

Maŋimuš kommentárat artihkkalaiidda

NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Berrejit ásahit studeantastipeandda
  • 55nl
Duhtavaš go sámegielstipeanda lea lassánan
  • cuhRbaCCgbGvKR
  • Tøffa govva!

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Poastboksa 173 - 9521 GUOVDAGEAIDNU
Tlf.: +47 78 48 69 55  * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

Hápmen: Samipress Medietjenester
Siidovuogádat:
Interkodex A/S