RSS-feed

Velg språk!

Sámediggi oaččui doarjaga guolástuspolitihkas
Sámediggeráđi lahttu Ann-Mari Thomassen ja sámediggepresideantta politihkalaš ráđđeaddi Geir-Tommy Pedersen duogábealde. Govva: NSR.
Sámediggeráđđi lea olu bargan guolástusáššiiguin ja moanat čoahkkimiin leamaš, muitala sámediggeráđi lahttu Ann-Mari Thomassen. Loga dás Sámedikki preassadieđáhusa.

Almmuhuvvon: 13.06.2007

Sámediggi lea duhtavaš go Stuoradikki ealáhuslávdegoddi guldalii váruhusaid ja ráđiid mat bohte Sámedikkis, álbmogis ja riddoguolástusealáhusas. Ráđđelahttu Ann-Mari Thomassen dadjá ahte riddobivdofatnasiid eaiggátvuođaráddjen sáhttá hehttet ahte moadde gievrras aktevrra ealáhusas ožžot eanas vuoigatvuođaid eriide. 

- Sámediggeráđđái lea leamaš dehálaš sihkkarastit riddobivdofatnasiid boahtteáiggi ulbmillaš ja einnostahtti rámmaeavttuid bokte. Mun mearkkašan ahte mii leat ožžon doarjaga dehálaš osiin Sámedikki guolástuspolitihkas, dadjá ráđđelahttu Ann-Mari Thomassen.

Sámediggeráđđi lea ovdal moaitán ráđđehusa strukturdieđáhusevttohusa bivdofatnasiid hárrái go dat ii vuhtiiváldán riddobivdofatnasiid dárbbuid. Ráđđehusa evttohus ahte unnimus fatnasat galge oažžut friddja jođihahtti eriid livččii mielddisbuktán jođánis ja viiddis geahpádusa bivdofatnasiin. Go dál riddobivdofatnasiid eriid jođiheapmi ráddjejuvvo, ja go lea vejolaš sirdit guolleeriid mearrabivdofatnasiin riddobivdofatnasiidda, de lea boahtteáigái aktiivvalaš vuotna- ja riddoguolásteapmi sámi guovlluin buorebut heivehuvvon.

Sámediggeráđđi oaivvilda dattetge ahte guolástuseiseválddit aktiivvalaččat fertejit rievdadit earrevuoigatvuođaid juogadeami gaskal mearrabivdo- ja riddobivdofatnasiid, ja dainna lágiin nannet riddobivdofatnasiid doaibmavuođu ja vuoruhit varas allakvalitehtalaš vuođđoávdnasiid vuovdima, mii nannešii riddoguovlluid barggolašvuođa ja árvoháhkama.

- Mun lean dattetge garrasit beahtahallan go ráđđehus ja Stuorradiggi eai geavahan liibba dál árvvoštallat guolástuspolitihka riikka álbmotrievttálaš geatnegasvuođaid vuođul sámiid ektui, muhto hoigadedje ášši viidáseappot Riddoguolástuslávdegoddái, dadjá Thomassen. 

(Gáldu: Sámedikki preassadieđáhus)

Gulahallanolmmoš
Ann-Mari Thomassen, sámediggeráđđilahttu, mátketlf. 4795168941

Dát artihkkal dárogillii

Kommenter denne artikkelen   
NSR medias
Evttoha ásahit priváhtaskuvllaid
Presideanta lea vuollánan
NSR ovddida otne eahpeluohttamuša
NSR ii arvan árvalit eahppeluohttámuša...
Olli ferte čilget oaiviliiddis

 

Maŋimuš kommentárat artihkkalaiidda

NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Berrejit ásahit studeantastipeandda
  • 55nl
Duhtavaš go sámegielstipeanda lea lassánan
  • cuhRbaCCgbGvKR
  • Tøffa govva!

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Poastboksa 173 - 9521 GUOVDAGEAIDNU
Tlf.: +47 78 48 69 55  * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

Hápmen: Samipress Medietjenester
Siidovuogádat:
Interkodex A/S