RSS-feed

Velg språk!

Sámi beroštusat nannejuvvojit plána- ja huksenlágas
Sámediggepresideanta Aili Keskitalo (NSR). Govva: Sámediggi.
Sámediggeráđđi ja ráđđehus leat konsultašuvnnaid bokte soabadan ođđa plána- ja huksenláhkaevttohusa. Evttohusas oažžu Sámediggi earret eará vuosttaldanvuoigatvuođa daidda areálaplánaide, mat mearkkašahtti láhkai heajosmahttet sámi luondduvuđđosa.

Almmuhuvvon: 09.05.2007

- Lean hui duhtavaš, sihke bohtosiin ja konsultašuvdnaproseassain Birasgáhttendepartemeanttain. Dát lea eahpitkeahttá vuoitun sámi vuoigatvuođaide. Evttohus mearkkaša ahte sámi beroštusat galget fuolahuvvot buot areálaplánemiin, dadjá sámediggepresideanta Aili Keskitalo.

Vuosttaldanvuoigatvuođa lassin Sámediggái sisttisdoallá ođđá plána- ja huksenláhka earret eará dan ulbmilmearrádusa, ahte buot areálaplánen galgá sihkkarastit sámi kultuvrra, ealáhusdoaibmama ja servodateallima luondduvuđđosa. Láhka dahká maid čielggasin ahte sámi boazodoallu lea dakkár areálageavaheaddji mii galgá fuolahuvvot areálaplánaproseassain. Konsultašuvnnat Sámediggeráđi ja Birasgáhttendepartemeantta gaskkas leat čađahuvvon skábmánu 2006 rájes cuoŋománu 2007 rádjai, ja bealit leat dál soabadan loahppadokumeantta mas leat oasit láhkaevttohusas ja mearkkašumiin. Sámediggeráđđi lea sádden evttohusa Sámedikki ealáhus- ja kulturlávdegotti meannudeapmái.

- Dát proseassa čájeha ahte Sámediggái lea áibbas vejolaš soabadit Norgga eiseválddiiguin konsultašuvnnaid bokte. Eaktun lea ahe álbotrievttálaš geatnegasvuođat biddjojuvvojit vuođđun ja ahte proseassas lea vejolaš fidnet buot dieđuid maid mii darbbašit ja ahte goappašat bealit čájehit rabasvuođa, dadjá Keskitalo. 

(Gáldu: Sámedikki preassadieđáhus)

Gulahallan:
Aili Keskitalo, Sámediggepresideanta  Telefon 78 47 40 00 971 29 305 

Aili Keskitalo preassagovat

Dát artihkkal dárogillii

Kommenter denne artikkelen   
NSR medias
Evttoha ásahit priváhtaskuvllaid
Presideanta lea vuollánan
NSR ovddida otne eahpeluohttamuša
NSR ii arvan árvalit eahppeluohttámuša...
Olli ferte čilget oaiviliiddis

 

Maŋimuš kommentárat artihkkalaiidda

NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Berrejit ásahit studeantastipeandda
  • 55nl
Duhtavaš go sámegielstipeanda lea lassánan
  • cuhRbaCCgbGvKR
  • Tøffa govva!

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Poastboksa 173 - 9521 GUOVDAGEAIDNU
Tlf.: +47 78 48 69 55  * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

Hápmen: Samipress Medietjenester
Siidovuogádat:
Interkodex A/S