RSS-feed

Velg språk!

Utskriftsvennlig versjon Sámi áššit politihkalaš bellodagaide
Sámediggeáirras ja Oslo sámiid searvvi jođiheaddji: Kirsti Guvsám. Govva: Norgga sámiid riikkasearvi (NSR).
Mis leat vuordámušat dasa ahte politihkalaš bellodagat váldet sámi áššiid mielde prográmmaide suohkan- ja fylkkadiggeválggain. Jahkečoahkkin 2007 lea sádden cealkámuša buot politihkalaš bellodagaide, muitala Oslo sámiid searvvi jođiheaddji Kirsti Guvsám.

Almmuhuvvon: 06.03.2007

Politihkalaš bellodagat mat ceggejit listtuid Oslo gávpotstivraválgii

SÁMI ÁŠŠIT VÁLGAPROGRÁMMII

Oslo sámiid searvi-NSR áigu ahte bellodagat ja joavkkut mat ceggejit listtuid Oslo gávpotstivraválggaide ságastallet das makkár oainnut sis galget leat sámi áššiide ja atná lunddolažžan ahte bellodagat váldet sámi áššiid mielde prográmmii.

Oslo sámiid searvi-NSR fuomáštuhttá dáid áššiid

 • ain buorre mánáidgárdefálaldat sámegielat mánáide Oslos
 • ovdánahtti Oslo gávpoga sámegielat skuvlafálaldaga
 • fállat sámegiela nubbegielaoahpahus eará mánáidgárddiin gos váhnemat dan háliidit
 • fállat buori sámegiela nubbegielaoahpahusa vuođđoskuvllas mánáide geat sihtet oahppat sámegiela (3 diimmu vahkus sámegiela nubbegielaoahpahus)
 • guorahallat livččii go vejolaš fállat heivehuvvon dearvvašvuođa- ja sosiálfálaldaga vuoras sámegielat olbmuide ja eará sápmelaččaide geat orrot ásahusas Oslos
 • ávvudit ja oainnusin dahkat Sámi álbmotbeaivvi guovvamánu 6. beaivvi earret eará levgema bokte
 • oahpahit sámi áššiid Oslo gávpotstivrra politihkkariidda, hálddahussii ja vel oahpahit bellodaga luohttevašvuođaolbmuide

Bellodagat ja joavkkut mat ceggejit listtuid gávpotstivraválggaide galget čuovvulit Norgga sámepolitihka ja váldit mielde sámi áššiid báikkálaš politihkkii.

Oslos orrot ollu sámit ja Oslos, mii lea Norgga oaivegávpot, lea erenoamáš ovddasvástádus eamiálbmogiid ektui. Sámiin lea vuođđolága, sámelága ja álbmotrievtti mielde vuoigatvuohta gullot suohkanlaš orgánain Oslos. Sámiin lea maid vuoigatvuohta earret eará oahppahussii sámegillii ja sámegielas ja heivehuvvon dearvvašvuođadikšui. Dearvvašvuođasuorggis váilot sámegielat bargit ja sámi giella- ja kulturgelbbolašvuohta. Sihke gárrendivššus ja vuorrasiid olbmuid divššus Oslos leat stuora hástalusat.

Oslo Sámiid Searvi lea Norgga Sámiid Riikkasearvvi (NSR) báikkálaš searvi ja cegge listtu sámediggeválgii, muhto ii gávpotstivraválggaide Oslos. Sámiid searvi sávvá bellodagaide lihkku válgaráhkkananbargguiguin ja illuda oaidnit sámi áššiid prográmmain.


Kirsti Guvsám, Jođiheaddji kirsti.guvsam(a)samediggi.no  90835649
Gøran Lind, Nubbejođiheaddji coolio(a)epost.no  94241038
Áila Márge Varsi Balto, Čálli ambalto(a)student.sv.uio.no  99409096
Anja Skoglund, Stivralahttu baskoglund(a)chello.no  40238668
Laila Nystad, Stivralahttu laila_nystad(a)tele2.no  99512217
www.samer.no

Dárogillii

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR medias
Evttoha ásahit priváhtaskuvllaid
Presideanta lea vuollánan
NSR ovddida otne eahpeluohttamuša
NSR ii arvan árvalit eahppeluohttámuša...
Olli ferte čilget oaiviliiddis

 

Maŋimuš kommentárat artihkkalaiidda

NSRs historie
 • Bokep Online Fardad
 • På tide å oppdatere?
Berrejit ásahit studeantastipeandda
 • 55nl
Duhtavaš go sámegielstipeanda lea lassánan
 • cuhRbaCCgbGvKR
 • Tøffa govva!

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Poastboksa 173 - 9521 GUOVDAGEAIDNU
Tlf.: +47 78 48 69 55  * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

Hápmen: Samipress Medietjenester
Siidovuogádat:
Interkodex A/S