RSS-feed

Velg språk!

Davvi-Nordlándda válgabiire sáhttá jávkat

Sámediggeáirasat Kjersti Myrnes Balto (NSR) Evenáššis, Roger Pedersen (NSR) Ráhkas ja Vibeke Larsen (BB) Ráhkas ávžžuhit olbmuid dieđihit sámi jienastuslohkui. Váldet áinnas oktavuođa jos ehpet dieđe makkár vuoigatvuođat leat dahje jos ehpet dieđe movt registreret.

 

Sámedikki nammadan ekspeartalávdegoddi lea guorahallamin Sámedikki válgastruktuvra árvvoštallá rievdadit biiriid sturrodagaid. Davvi-Nordlándda válgabiire sáhttá jávkat, ballet Davvi-Nordlándda sámediggeárasat.

Almmuhuvvon: 01.01.2007

Sámedikki nammadan ekspeartalávdegoddi lea guorahallamin Sámedikki válgastruktuvra. Ekspeartalávdegoddi árvvoštallá galgá go rievdadit biiriid sturrodagaid ja galle mandáhta galget válljejuvvot juohke biires. Lávdegoddi lea gárvvisteamen barggu cuoŋománus 2007.

Davvi-Nordlánda Sámedikkis
Davvi-Nordlánddas leat 3 áirasa Sámedikkis. Nu leatge buot eará 12 válgabiiriin maid. Davvi-Nordlándda áirasat leat bargan dehálaš barggu ja fuomášuhttán Davvi-Nordlándda Sámedikki áššelisttuin. Das leat boahtán bohtosat sihke giellaseailluhanbargui, kultuvrii ja ealáhusaide válgabiires. Sámediggevuogádat lea juolludan ekonomalaš doarjaga máŋggáid buriid doaimmaide válgabiires ja leat šaddan máŋga bargosaji.

Mii dáhpáhuvvá Davvi-Nordlándda válgabiiriin?
Ekspeartalávdegoddi galgá sierranasat árvvoštallat maid berre dahkat unnimus válgabiiriiguin, eandalit Davvi-Nordlándda ja Lulli-Romssa válgabiiriiguin. Davvi-Nordlándda válgabiire lea buot unnimus, ii fal geográfalaččat muhto go lohká gallis leat jienastuslogus. Davvi-Nordlándda válgabiires leat measta beali unnit olbmot čálihan jienastuslohkui go nubbin unnimus válgabiiriin Gaska-Nordlánda ja Lulli-Romsa.

Ekspeartalávdegoddi cealká ahte lea jienasteddjiid logu duohken unniduvvo go válgabiire áiraslohku Sámediggái. Válgabiire sáhttá maid sihkkojuvvot áibbas. Válgabiire sámediggeáirasat oaivvildit ahte dát lea váivi danne go olbmuin lea dárbu láddat. Ádjána ovdal go olbmot dovdet ahte Sámediggi lea orgána mii lea dehálaš maiddái dán guovllu álbmogii. Mii leat vásihan ahte Viesterállasis-Lufuohtas lassánedje olbmot sámi jienastuslohkui ovdalaš mannan válgga.

Bohtosa sáhttá váikkuhit
Davvi-Nordlándda sámediggeáirasiid mielas lea dehálaš fuomášuhttit buot válgabiire ássiide ahte sis lea DÁL vejolašvuohta váikkuhit prosessii. Jos válgabiire galgá bissut sierra válgabiiren, de mii fertet dál juo garrasit áŋgiruššat vai sámi jienastuslohkui lassánit olbmot.
Sierra eavttut leat go galgá registreret sámi jienastuslohkui. Nubbi lea objektiivalaš giellaeaktu mas ovtta máttarváhnemis galgá leat leamaš sámegiella ruovttugiellan. Nubbi lea subjektiivalaš eaktu mas son guhte registrere iežas galgá atnit iežas sápmážžan – dahje identifiseret sápmelažžan.

Čálit sámi jienastuslohkui DÁL
Mii ávžžuhit dál dakkaviđe registreret sámi jienastuslohkui. Registreren lea dehálaš maiddái maŋŋá go ekspeartalávdegoddi lea geigen čielggadusbarggus, muhto de ii sáhte šat váikkuhit mo válgabiiriin manná.


Roger Pedersen (Norgga Sámiid Riikkasearvi), mátketlf. 97062344 rogerpd@online.no
Kjersti Myrnes Balto (Norgga Sámiid Riikkasearvi), mátketlf 41503529 km@same.net
Vibeke Larsen (Bargiidbellodat), mátketlf. 91141578

Kommenter denne artikkelen   
NSR medias
Evttoha ásahit priváhtaskuvllaid
Presideanta lea vuollánan
NSR ovddida otne eahpeluohttamuša
NSR ii arvan árvalit eahppeluohttámuša...
Olli ferte čilget oaiviliiddis

 

Maŋimuš kommentárat artihkkalaiidda

NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Berrejit ásahit studeantastipeandda
  • 55nl
Duhtavaš go sámegielstipeanda lea lassánan
  • cuhRbaCCgbGvKR
  • Tøffa govva!

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Poastboksa 173 - 9521 GUOVDAGEAIDNU
Tlf.: +47 78 48 69 55  * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

Hápmen: Samipress Medietjenester
Siidovuogádat:
Interkodex A/S