RSS-feed

Velg språk!

Sámi oahpponeavvojahki – Sámi máhttolokten
Sámediggeáirras Gunn-Britt Retter (NSR/SáB)
Guhkes áiggi juo lea leamašan oahppneavvováilivuohta sihke sámegielas ja sámegilli mánáidgárddis gitta joatkkaskuvlla dássái. Dál manna beare guhkes áiggi gárvet doarvái oahpponeavvuid, danne go eai leat doarvái ruđalaš ja olmmošlaš návccat. Dán ášši loktii NSR sámediggeáirras, Gunn-Britt Retter, NSR/SáB ovddas otná dievasčoahkkimis Kárášjogas.

Almmuhuvvon: 28.11.2006

Retter čujuha ahte ođđa skuvlaođastus, máhttolokten, mielddisbuktá oahpponeavvodárbbu ollu ođđa fágain, erenoamážit joatkkaskuvladásis. Son lohka šállošahtti go manná beare guhkes áigi juoksat dohkálaš oahpponeavodili. Dát lea dohkketmeahttun dilli sámi servodahkii, lohka Gunn Britt Retter. NSR/SáB deattuha ahte oahpponeavvoráhkadeapmi maiddái lea Norgga eiseválddiid ovddasvástádus ja gáibidit ahte stáhta sihkkarastá ruhtadeami sámi máhttoloktemii.

Oahpponeavvobuvttadeapmi
- Lea áibbas dárbbašlažžan garrasit buoridit sámi oahpponeavvobuvttadeami ja vuoruihit ja deattuhit sámiskuvlla mii sihkarasttašivččii sámi kultuvrra boahtteáiggi. Danne evttoha NSR/SáB ahte lágiduvvo sámi oahpponeavvojahki skuvlajagis 2009-10, lohka sámediggeáirras, Gunn Britt Retter. Son lohka dákkár barggu gáibidit vuđolaš ráhkkaneami, ja čohkket searaid buot dásiin oččodan dihtii sámi oahpahusa dili dohkálas dássai.

Sámediggi máksá oasi
NSR/SáB árvala ahte Sámediggi berrešiivččii bidjat iežas oassemávssu ja dainna lágiin geatnagahttit Stáhta dán áššis. Gunn Britt Retter čujuha ahte oahpponeavvojahki ii galgga hehttet dan oahpponeavvoráhkadeami mii juo lea álggahuvvon. Oahpponeavvobuvttadeapmi iige galgga bisánit máŋŋil dákkár áŋgiruššama, danin go oahpponeavvut dađistaga fertejit ođasmahttojuvvot, buoriduvvot ja ráhkaduvvot, lohpaha Gunn Britt Retter.

Gulahallanolmmoš:

Gunn-Britt Retter  78 95 92 22 / 913 59 222 gunnbritt@gmail.com
Kommenter denne artikkelen   
NSR medias
Evttoha ásahit priváhtaskuvllaid
Presideanta lea vuollánan
NSR ovddida otne eahpeluohttamuša
NSR ii arvan árvalit eahppeluohttámuša...
Olli ferte čilget oaiviliiddis

 

Maŋimuš kommentárat artihkkalaiidda

NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Berrejit ásahit studeantastipeandda
  • 55nl
Duhtavaš go sámegielstipeanda lea lassánan
  • cuhRbaCCgbGvKR
  • Tøffa govva!

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Poastboksa 173 - 9521 GUOVDAGEAIDNU
Tlf.: +47 78 48 69 55  * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

Hápmen: Samipress Medietjenester
Siidovuogádat:
Interkodex A/S