RSS-feed

Velg språk!

Mátki Sámediggái
Norgga Sámiid Riikkasearvvi Nuoraidlávdegoddi lágida konferansa “Mátki Sámediggái” 2006 njukčamánu 24. - 26.beivviid 2006.

Almmuhuvvon: 09.03.2006

NSR-N konferansa galgá lea politihkkalaš bádjin gos nuorat ožžot vejolašvuođa váikkuhit NSR nuoraidpolitihka. Sávaldat konferansain lea ásahit oktasaš báji lásihandihte politihkkalaš beroštumi ja oasálastima sámi nuoraid gaskkas. Konferanssas guoskkahat guhtta fáttá man bakte nannet nuoraid politihkkalaš gelbbolašvuođa.

• Háliidat og diehtit eanet NSR politihka birra?
• Movt sáhttá mu jietna gullot NSR´as?
• Movt lea NSR nuoraidpolitihkka?
• Movt doaibmá digáštallan?
• Sáhttit og álggahit báikkálaš searvvi?
• Mii lea dehálaš go válddat oktavuođa mediain?

Konferansa ulbmiljoavku lea nuorat geat gullet NSR báikkálaš servviide ja eará nuorat maid geat háliidit bargat ja jođihit NSR politihka. Dieđiheapme konferansii dahkko ovdal njukčamánu 17.beaivvi.

Oktavuođaolbmot:

Káre-Elle Partapuoli, NSR-N jođiheaddji

Mob: 907 97 925 dehe kare-elle.partapuoli@same.net

 

Beatrice Fløystad, NSR-N nubbinjođiheaddji

Mob: 991 54 076 dehe beatrice.floystad@same.net

 

 

Prográmma

Bearjadaga (24.03.06)

 

18.00: Idjansaji oažžun & borran

20.00: Fanaheapmi & suohtastallan (oahpamuvan, sisbandy, spábbačiekčan +++)  ”eahpevuolildusbivttasmodealla” Beatrix

 

Lávvardat (25.03.06)

 

09.00: Iđitborran

10.00: Mátki álgá ja gullat rahpansártni

           - oasseváldiid oahpásmahttin NSR-N bakte

10.20: Dearvuođat sámediggepresideanta, Aili Keskitalo, bakte

10.30: Mii lea NSR politihkka? Organisašuvdnahápmi.

11.00: Rabas ságastallan ja rabas mikrofuvdna.

11.15: Movt fápmu juhkojuvvo? Gos leat nuorat Sámedikki ektui ja gos leat nuorat go

mearradusat dahkkojit?

-          Dieđut Sámedikki Nuoraidpolitihkkalaš lávdegotti, SNPL, birra jođiheaddji Runar Myrnes Balto bakte.

-          11.40: NSR nuoraidáirasat. Máid sii dahket Sámedikkis? Makkar doaimmat sis leat? Vásihusat politihkas? (Miriam Paulsen? )

13:00: Beaivebiebmu

14.00: Joavkobargu

15.00: Digaštallan

16.00: Boddu ja njálgosat

16.20: Čoahkkáigeassu

16.30: Movt álggahit báikkálaš searvvi?

              - Dieđut

                  - Vásahusat Stuornjárgga Sámenuorak, SSN, jođiheaddji Beatrice Fløystad bakte.

17.15: Rabas mikrofuvdna

19.00: Mállásat

21.00: Konsearta ja dansun (Jack´as lea discokuvla!!!)

 

Sotnábeaivi (26.03.06)

08.00: Iđitborran

09.00: Ságastallan ja digáštallanteknihkka Susanne Amalie Andersen bakte.

11.00: Media hárjehallan John Trygve Solbakk bakte.

13.00: Beaiveborran

14.00: Vuolgga ruoktot

Kommenter denne artikkelen   
NSR medias
Evttoha ásahit priváhtaskuvllaid
Presideanta lea vuollánan
NSR ovddida otne eahpeluohttamuša
NSR ii arvan árvalit eahppeluohttámuša...
Olli ferte čilget oaiviliiddis

 

Maŋimuš kommentárat artihkkalaiidda

NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Berrejit ásahit studeantastipeandda
  • 55nl
Duhtavaš go sámegielstipeanda lea lassánan
  • cuhRbaCCgbGvKR
  • Tøffa govva!

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Poastboksa 173 - 9521 GUOVDAGEAIDNU
Tlf.: +47 78 48 69 55  * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

Hápmen: Samipress Medietjenester
Siidovuogádat:
Interkodex A/S