RSS-feed

Velg språk!

Utskriftsvennlig versjon NSR dáhkida iešmearrideaddji Sámedikki!
Dát válga lea dan birra man muddui sámi jienasteaddjit ieža, ja Sámediggi ieš galgá beassat mearridit eallineavttuid ja boahtteáiggi. NSR lea guhká ovddidan sámi gáibádusaid sámi álbmoga bealis ja gállán obbasa máŋga áššiin ja servodatsurgiin.

Almmuhuvvon: 02.09.2005

Čállán: Aili Keskitalo,

Norgga Sámiid Riikkasearvvi jođiheaddji ja presideantaevttohas

 

 

Mii leat álo doalahan ságastallama buoremus vuohkin čoavdit váttis áššiid ja váttis gažaldagaid. Mii háliidit ahte Sámediggi galgá beassat čohkkedit šiehtadallanbeavdái ráđđehusain, vaikko gii stivre doppe. Finnmárkolága meannudeamis beasaimet vuosttaš geardde konsulteret. Stuoradiggi álggahii áibbas ođđa bargovuogi ja áibbas ođđa prinsihpa konstitušuvnnas. Stuoradiggi, Sámediggi ja Finnmárkku fylkkasuohkana konsultašuvnnaid bokte oaččuimet Finnmárkolága mearrádusa Stuoradikkis. Ságastallamat ledje eambbo dego šiehtadallamat, eai ge dušše konsultašuvnnat. Máŋga stuoradiggepolitihkkára čájehedje buori dáhtu ja adde midjiide doaivaga ahte Norgga politihkalaš vuogádat lea luohtehahtti (muhto eai buohkat gal). Dasto ráđđehus čálii vuollái konsultašuvnnašiehtadusa Sámedikkiin, ja dat guoská eanas servodatsurggiide.

 

Váivves sivahallamat

Vássán áigodagas lei buorre ovttasbargovuoigŋa Sámedikkis ja mii barggaimet buohkat seamma mihttomeriin, earret eará Finnmárkolágain. Danne eat lean vuordán dákkáriid oažžut dan bellodagas mii áiggošii leat duođalaš ja ollislaš. Bargiidbellodat lea buktán olu heittohis cealkámušaid NSR birra medias, - dakkáriid mat eai oba gulage áššái. Sin strategiija lea geahččalit baldit jienasteddjiid vai eai jienas NSR. Bargiidbellodat ferte heaitit boalbálastimis duššiid sámestáhta birra ja heaitit oaivvildeames duon ja dán NSR birra. Mii máhttit ieža buktit ovdan min oaiviliid ja dan sáhttá čielgasit oaidnit min válgaprográmmas. NSR válga­prográm­mas logat NSR politihka birra, ja prográmma lea earret eará gávdnamis interneahtas nsr.no siidduin.

 

Guktot bealde beavddi?

Bargiidbellodat lea mahkáš leamaš ovddimusas sámi vuoigatvuođaáššin, muhto dat ii leat eisege duohta. Sámediggi ásahuvvui danne go oktonas sápmelaččat, joavkkut ja organisašuvnnat ledje bargan garrasit, ii ge danne go Bargiidbellodat jienastii sámi vuoigatvuođaid bealde Stuoradikkis. Buorit bohtosat leat olahuvvon, vaikko mis leage Bargiidbellodat. Sámediggeválggas lea juste dás sáhka. Sámi jienasteaddjit berrejit smiehttat livččiimet go ožžon dákkár Finnmárkoláhka, vai livččii go leamaš Bargiidbellodaga evttohuslágan? Nu sáhtášii leat jus Bargiidbellodat livččii čohkkámin guktot bealde šiehtadallanbeaivddi, nuppi bealde Jens Stoltenberg ja nuppi bealde Egil Olli. Háliidit go mii ahte sámi servodat galgá hábmejuvvot Bargiidbellodaga bellodatkantuvrras?

 

Iešmearrideaddji Sámediggi

Norgga Sámiid Riikkasearvi háliida ahte Sámediggi jođiha iešheanalis konsultašuvnnaid ja šiehtadallamiid dáčča eiseváldiiguin. Mii háliidit min iežamet premissain šiehtadallat, beroškeahttá das makkár ráđđehus šaddá stuoradiggeválggaid maŋŋá. NSR sihtá ahte sámiid iežaset álbmotválljejuvvon orgána beassá dahkat buori mearrádusaid sámi servodaga ovddas, áibbas friddja ja beroškeahtta ráđđehuslanjaid bellodatustibiin. Mii sihtat gutnálaš Sámedikki. Mii oaivvildit ahte šiehtadallamiid bokte lea buoremus ásahit buori oktavuođaid eará servodathábmejeaddjiiguin.

 

Go jienastat NSR, de doarjjut iešmearrideaddji Sámedikki!

 

 

 

Váldde oktavuođa Aili Keskitaloin: Telefon: 950 72743

www.nsr.no

Preassagovat Aili Keskitalos: http://www.nsr.no/website.aspx?objectid=1&displayid=9354

Aili Keskitalo birra:  http://www.nsr.no/website.aspx?displayid=9016

 

 

 

 

 

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR medias
Evttoha ásahit priváhtaskuvllaid
Presideanta lea vuollánan
NSR ovddida otne eahpeluohttamuša
NSR ii arvan árvalit eahppeluohttámuša...
Olli ferte čilget oaiviliiddis

 

Maŋimuš kommentárat artihkkalaiidda

NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Berrejit ásahit studeantastipeandda
  • 55nl
Duhtavaš go sámegielstipeanda lea lassánan
  • cuhRbaCCgbGvKR
  • Tøffa govva!

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Poastboksa 173 - 9521 GUOVDAGEAIDNU
Tlf.: +47 78 48 69 55  * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

Hápmen: Samipress Medietjenester
Siidovuogádat:
Interkodex A/S