RSS-feed

Velg språk!

NSR-N lea behtohallan NRK Sámi Radio giella-vuoruheapmái
NSR-N lea sádden rabas reive NRK Sámi Radioi gos sihtet čilgehusa manne NRK Sámi Radio ii vuorut sámegiela earret eará mánáid- ja nuoraidprográmmain. Dás sáhtát lohkat reivve.

Almmuhuvvon: 27.04.2010

Rabas reive NRK Sámi Radioi: NRK Sámi Radio giellavuoruheapmi

Norgga Sámiid Riikasearvvi Nuoraidlávdegoddi (NSR-N) lea beahtahallan das mot NRK Sámi Radio lea maŋemus áiggiid eambbo ja eambbo geavahišgoahtán dárogiela mediafálaldagaiguin. Sihke Mánáid-tv:s, ÍZÜ nuoraidprográmmas gullo dárogiella ja NRK Sámi Radio ruovttusiiddus olles váldosiidu dárogillii. NSR-N ávžžuha ahte NRK Sámi Radio váldá duođas iežas ovddasvástádusa ovddidit sámegiela ja buvttadit sámi mediafálaldaga ollásit sihke davvi-, julev- ja máttasámegillii. NSR-N háliidivččii čilgehusa NRK Sámi Radios vuoruheami hárrái.

Lea váivi oaidnit sámegiela vuoittahalláme sámi stuorámus mediaásahusas. NRK Sámi Radio lea ásahuvvon gokčandihti áššiid mat gusket sámi guovlluide sámegillii ja addit sámegielat mediafálaldaga. Medias lea stuora váikkuhangaskaoapmi ja mot galgá sámegiella ovddiduvvot ja nanosmuvvat sámi servvodagas go stuorámus sámi mediaásahus geavaha dárogiela? Lea olles NRK Sámi Radio mediaásahusa ovddasvástádus, ovttaskas journalisttas gitta jođiheddjiide bargat sámegiela nannemiin.

NSR-N mielas lea unohas ja ártet go unna bottoža go sámi mánáide ja nuoraide lea vuoruhuvvon sámegielat tv-fálaldat de gullo prográmmas dárogiella. Mánáid-tv ráiddus “Gula” mii sáddejuvvui čakčat,  gullui juohke sáddagis dárogiella, ja nu maiddái ÍZÜ nuoraidprográmma tv-ráiddus.

Mánáid-tv:s ledje artisttat geat hállet dárogillii ja prográmmajođiheaddji guhte oahpahii mánáide sániid sihke sáme- ja dárogillii. Maiddái ÍZÜ tv-prográmmas lea stuorra oassi dárogillii. Eanáš jearahallamat sáddagis ledje dárogillii ja vel olu ságastallamis, ja oassi das mii lei sámegillii lea oahpahandihti dárogielahálliid sámegiela.

NSR-N mielas lea buorre go dárogiela hálli mánát ja nuorat ohppet sániid sámegillii, muhto dat ii galgga suoládit áiggi mii lea vuoruhuvvon sámegielahálli mánáide ja nuoraide. Sámegiela sániid oahpaheapmi galggašii baicca leat oassi dárogiela mánáid-tv's ja nuoraidprográmmain gos lea beaivválaččat máŋgga diibmosaš sáddagat.

NSR-N lea maid ovdal cuiggodan go NRK Sámi Radio lea válljen buvttadit neahttasiiddus ođđasiid dárogillii, ja heaittihedje neahttasiidofálaldaga sámegillii. Eanáš áigeguovdilis ođđasat leat dárogillii ja dat moadde ođđasa mat leat sámegillii leat čihkkojuvvon Árdna kulturmagasiinna siidduide. Neahttamedia lea dál šaddán nu guovddáš media ahte lea máilmme dehálaš ahte sáhttá sámegiela lohkat doppe nai. Lea njuolggá váidalahtti go NRK Sámi Radio válljii hilgut sámegiela neahttasiidduin dás moatti jagi áigi. Dál lea vuordimis ahte Sámi Radio neahttasiiddut ráhkaduvvot ollásit sámegillii.

Sámegielagiin lea lohpi vuordit albma fálaldaga sámegillii ja ahte dan fálaldagas lea kvalitehta. Lea vahágiin sámi mánáide ja nuoraide go ruhta mii lea várrejuvvon sámegiela buvttadeapmái manná dárogiellabuvttadeapmái. Sámegiella lea muđui jo rašes dilis, ja mii dárbbašit dan moadde mediafálaldaga maid NRK buvttada sámegillii, sihke čálalaččat, njálmmálaččat ja visuálalaččat.

NRK Sámi Radio mediafálaldat lea sápmelaččaide, ja galggalii leahkit čađa davvi-, julev- ja máttasámegillii. NSR-N mielas lea stuorra dárbu sámi mediamáilmmis buoridit ja nannet ođasbuvttadeami julev- ja máttasámi guovlluin ja nu maiddái buvttadit ođđasiid julev- ja máttasámegillii. NSR-N oaidná maiddái dárbbu buvttadit ođđasiid dárogielahálli sámiide, muhto dat ii galggalii čuohcat ođasbuvttadeapmái mii lea sámegillii. Lea dehálaš ahte eat hilggo sámegiela váikko buvttadeapmi lea dárogillii.   

NSR-N háliidivččii vástádusa ja čilgehusa NRK Sámi Radios giellavuoruheami hárrái. NSR-N dáhttu maid sámi prográmmaráđi, mii lea válljejuvvon Sámedikkis árvvoštallat NRK Sámi Radio prográmmafálaldagaid ja lea go giellavuoruheapmi NRK Sámi Radios dohkálaš daid fálaldagaid ektui maid sii galget buvttadit.

NSR-N doaivu ahte NRK Sámi Radio boahtteáiggi buvttadeames lea diđolaš giellavuoruheamis. Sámegiella lea rašes dilis, ja mii fertet juohke servodatlašbealis nannet giela boahtteáiggi.

 

----------

 

På norsk / darogillii

Kommenter denne artikkelen   
NSR medias
Evttoha ásahit priváhtaskuvllaid
Presideanta lea vuollánan
NSR ovddida otne eahpeluohttamuša
NSR ii arvan árvalit eahppeluohttámuša...
Olli ferte čilget oaiviliiddis

 

Maŋimuš kommentárat artihkkalaiidda

NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Berrejit ásahit studeantastipeandda
  • 55nl
Duhtavaš go sámegielstipeanda lea lassánan
  • cuhRbaCCgbGvKR
  • Tøffa govva!

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Poastboksa 173 - 9521 GUOVDAGEAIDNU
Tlf.: +47 78 48 69 55  * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

Hápmen: Samipress Medietjenester
Siidovuogádat:
Interkodex A/S