!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Vil ha mer forskning på samer og psykisk helse
– Vi trenger mer forskningsbasert kunnskap om psykisk helse, sier sametingsrepresentant Silje Karine Muotka, etter å ha deltatt på SANKS-konferansen "Psykisk helse i den samiske befolkningen".

Publisert: 28.10.2010

– Det er godt at sametingspresident Egil Olli tar til orde for å snakke mer om vanskelige tema, sier Muotka. – Vi vet at sametingsrådet selv har bestilt seg kurs i forhold til selvmordsproblematikk og jeg forutsetter at presidenten følger dette videre opp med å støtte og å initiere større forskningsprosjekter om psykisk helse slik at vi sikrer en allmenn kunnskapsutvikling om temaene. Muotka minner om at det ikke bare er sametingsrådet som skal delta i debatter om slike saker, men at det omfatter både øvrige sametingspolitikere og ikke minst samfunnet omkring ved både pårørende og helsefaglige aktører samt andre.

– Vi trenger godt funderte utgangspunkt for å iverksette nødvendige tiltak, sier Muotka, som i to dager har deltatt på SANKS-konferansen Psykisk helse i den samiske befolkningen. Konferansen handlet om psykisk helse i reindrifta og tok også opp selvmord. – Forskning er også et nødvendig grunnlag for å få inn kunnskap om samiske forhold i helsefaglige utdanninger, noe som er en viktig forutsetning for bedre tilpasning av helsetilbudet for samiske brukere, sier Muotka.

– Norske Samers Riksforbund vil blant annet at det skal satses på et større forskningsprosjekt om årsaker til selvmord og brå død blant unge samiske menn for å få et grunnlag for å iverksette nødvendige tiltak i forhold til dette, sier hun, og er glad for at NSRs landsmøte i høst vedtok et helse- og velferdspolitisk program. – Det er mange viktige tiltak som NSR ønsker satt fokus, og ett prosjekt om selvmordsårsaker er en del av tiltakene som løftes i planen, sier Muotka.

Med hjem fra konferansen har Muotka også boka Samisk psykisk helsevern. Nye landskap, kjente steder og skjulte utfordringer, som ble gitt ut nå under konferansen. – Dette er den første boka der ansatte ved SANKS formidler sin kunnskap, og jeg regner med at den både vil gi oss nyttig kunnskap og gode innspill til det videre arbeidet med samisk helsepolitikk både i organisasjonen og i Sametinget, avslutter Muotka som sier at arbeidet som SANKS står for har stor betydning for mange.

 

----------

NSRs helse- og velferdspolitiske program

Samisk nasjonalt kompetansesenter – psykisk helsevern (SANKS)

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

NSRs historie
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget
NSR går imot kollektiv avstraffelse
  • Rådet kopierer NSR

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S