!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Vil ha helsesatsning på kulturhusene
NSR sametingsgruppe vil styrke helseprofilen på Sametingets budsjett for 2010, og foreslår at Várdobáikis helseprosjekter går over i fast finansiering fra neste år.

Publisert: 26.11.2009

Sametingsrepresentant Miriam Paulsen er selv sykepleier, og er opptatt av at forebyggende helsearbeid kan gjøres av de samiske språk- og kulturinstitusjonene.

Várdobáiki har drevet forebyggende helsearbeid siden 2003, bl.a. gjennom Sametingets prosjektmidler innenfor for helse og sosial. Målgruppen for helsetreffene og mimretreffene de har gjennomført er samiske eldre hjemme og på institusjon, forteller Miriam Paulsen (NSR). – Vi ønsker å gi Várdobáiki muligheten til kontinuitet i dette arbeidet, og vil derfor styrke deres budsjett med kr 600.000 til neste år.

Gjennom helseprosjektene har Várdobáiki ervervet verdifull erfaring, kompetanse og økt kunnskap om samisk helse i tillegg til et stort faglig nettverk. En overgang fra prosjektmidler til fast bevilgning bidrar til å holde på kompetanse og nettverk slik at satsingen på samisk helse er sikret også i fremtiden.

– Vi håper at både Sametinget og andre samiske institusjoner kan dra nytte at de erfaringene man har gjort på Várdobáiki gjennom den årelange helsesatsningen, utyper Paulsen. – Samhandlingsreformen gir jo et økt fokus på det arbeidet som gjøres lokalt i primærhelsetjenesten og i form av forebyggende helsearbeid.

 

------------------

Kontaktperson: Miriam Paulsen, tlf. 41351789

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

NSRs historie
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget
NSR går imot kollektiv avstraffelse
  • Rådet kopierer NSR

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S