!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Samlet opposisjon refser Sametingsrådets saksbehandling
En samlet opposisjon bestående av Høyre, FrP, Flyttsamelista og NSR retter sterk kritikk til sametingsrådet etter at Sametingets kontrollutvalg dokumenterte lemfeldig praksis med millionbevilgninger.

Publisert: 30.11.2010

– Det er sterkt kritikkverdig at sametingsrådet lar Sametinget vedta et budsjett som ikke tar høyde for de avtalene sametingsrådet selv har gjort om millionbevilgninger, sier NSRs Ann-Mari Thomassen. – Skal ikke Sametinget og det samiske folket kunne stole på de opplysningene sametingsrådet gir? I denne saken har ikke sametingsrådets arbeid holdt mål!

– Sametingsrådet kan ikke bevilge millioner uten at det protokollføres, så slurvete kan man ikke være, fortsetter Ann-Mari Thomassen. – Sametingsrådets vedtak skal dokumenteres og kunne etterprøves, det er en del av spillereglene i et demokratisk system.

Sametinget behandler onsdag 1. desember kontrollutvalgets innstilling i sak 44/10 Sametingsrådets disponering av post 507 i revidert budsjett for 2009. Det har blitt stilt spørsmål ved om sametingsrådet har fulgt opp vedtak i Sametingets plenum, hvorvidt sametingsrådet har gitt plenum alle nødvendige opplysninger i saken, og om sametingsrådet har fulgt forvaltningsloven og god forvaltningsskikk. – Vi mener at sametingsrådet ikke har gjort noe av dette, avslutter Thomassen.

-----

Bakgrunn og uavhengig advokatrapport finner du her.

Sametingets kontrollutvalgs innstilling finner du her.

NSR, Flyttsamelista, Høyre og FrPs felles forslag i saken finner du her.

 

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

NSRs historie
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget
NSR går imot kollektiv avstraffelse
  • Rådet kopierer NSR

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S