!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Sametingsrådet må bedre rutinene
Etter den åpne høringen kontrollutvalget har holdt om bruk av midlene under post 507 i budsjettet for 2009 mener kontrollutvalgets leder at sametingsrådet må bedre rutinene sine.

Publisert: 08.11.2010

Sametingets kontrollutvalg har gjennomført en kontroll på bakgrunn av en henvendelse fra Álttá Siida og Álttá Sámi Giellaguovddáš vedrørende post 507 i revidert budsjett 2009. Det ble holdt åpen høring i Sametinget om saken torsdag 4. november.

– Kontrollutvalget mener at sametingsrådet må bedre forarbeidet med budsjettforslagene sine, slik at forslagene bygger på alle kjente forutsetninger, sier leder i Sametingets kontrollutvalg, Randi A. Skum. – Budsjettforslaget må være så realistisk som mulig slik at vedtatt budsjett kan fungere som et reelt styringsdokument, utdyper Skum.

– Kontrollutvalget konstaterer at det har forekommet brudd på forvaltningsloven i håndteringen av saken omhandlende post 507. Kontrollutvalgets leder er klar på at sametingsrådet må bedre rutinene for protokollering av sine vedtak, men, sier Skum, det er utvalgets oppfatning at sametingsrådet nå er kjent med dette og vil forbedre praksisen.

– Kontrollutvalget har en klar oppfatning om at sametingsrådet skal følge opp Sametingets plenumsvedtak. Dette ble ikke gjort av sametingsrådet i det aktuelle vedtaket da ikke begge omorganiseringsprosessene under post 507 ble fulgt opp innenfor budsjettåret 2009, avslutter Randi A. Skum.

Sametingets kontrollutvalg legger fram en orientering om utvalgets konklusjoner for Sametingets plenum siste uken i november.

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

NSRs historie
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget
NSR går imot kollektiv avstraffelse
  • Rådet kopierer NSR

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S